اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي18

اعتقاد متداول درعصرنزول قرآن کریم این بود که "ستاره ی شعرا" که پرنورترین ستاره درآسمان شب بوده وحدود 20 برابر....


اعتقاد متداول درعصرنزول قرآن کریم این بود که "ستاره ی شعرا" که پرنورترین ستاره درآسمان شب بوده وحدود 20 برابر خورشید درخشندگی دارد ، خدایی است که قدرت نفع رساندن وضررزدن دارد ؛ ولی وقتی قرآن کریم نازل شد این عقیده ی باطل را به صراحت نفی کرد وتأکید نمود که شعرافقط ستاره ای است که خداوند متعال آن را خلق کرده واوست که آفریننده ی آن می باشد .

خداوند بلندمرتبه دراین باره درآیه 49 سوره مبارکه نجم می فرماید :

(وانه هو رب الشعری) " وبه درستیکه هم او(الله) پروردگارستاره ی شعراست."

این درحالی است که ما می بینیم بسیاری ازاقوام وامت های گذشته اعتقادداشتند که خورشید و ماه وستارگان ازخدایان هستند وبه همین دلیل آنها راعبادت وپرستش می کردند .

حال سؤال این است : آیا این آیه ی کریمه برعظمت اسلام گواهی نمی دهد؟! همان دین مبارکی که ما را ازپرستش این مخلوقاتی که نفع وضرری برای ماندارند رهایی بخشید .

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد