اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغیبی19

دراین آیه ی شریفه تأکیدشده است که انسان اعمال خود رادرروزقیامت درمقابل خویش می یابد .....


خداوند سبحانه وتعالی درآیه 49 سوره کهف می فرماید:

(ووجدواماعملواحاضرا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

دراین آیه ی شریفه تأکیدشده است که انسان اعمال خود رادرروزقیامت درمقابل خویش می یابد .

حای سؤال این است : چگونه انسان می تواند تصورکند حوادثی راکه دردنیا بجا آورده است درعالمی دیگربه صورت تمام وکمال دربرابرخویش بیابد؟!

پاسخ این است : نظریه ی نسبیت می گوید : چنانچه مابتوانیم باسرعتی برابر سرعت نوریعنی حدود 300000 کیلومتردرثانیه سفرکنیم ، زمان دراین حالت ودراین نقطه متوقف خواهد شد واگرازسرعت نوربیشترشود درآم وقت است که زمان به عقب بازخواهدگشت وانسان می تواند گذشته های حقیقی خود رابه بدون کم وکاست مشاهده کند وازاین روست که خداوند متعال می فرماید :

( ووجدواماعملواحاضرا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

واین دلیلی علمی برامکان مشاهده ی زمان گذشته است .

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد