اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجاز در زمينهء محيط زيست 6

برخي از دانشمندان غربي كه جانب انصاف را رعايت مي كنند پس از مطالعهء احاديث شريف نبوي گفته اند: «حتي در مورد ذبح حيوانات نيز مي بينيم كه اين رسولِ مهربان....


برخي از دانشمندان غربي كه جانب انصاف را رعايت مي كنند پس از مطالعهء احاديث شريف نبوي گفته اند: «حتي در مورد ذبح حيوانات نيز مي بينيم كه اين رسولِ مهربان، شفقت و محبت زيادي از خويش نشان مي دهد. با وجود اينكه او از گياهخواران نيست، احاديث ايشان به وضوح نشان مي دهد كه بي نهايت نسبت به رنج و درد حيوانات حساس بوده تا جايي كه گويا در درد آنان شريك بوده است. مي بينيم كه امر كرده در ذبح حيوانات از چاقوي تيز استفاده شود و ذبح به گونه اي انجام گردد كه حيوان سريعا جان دهد و كمترين درد ممكن را احساس كند. ايشان همچنين از ذبح حيواني جلوي حيوان ديگر يا تيز نمودن چاقو جلوي حيوان نهي كرده زيرا معتقد است كه اين كار برابر با دو بار كشتن حيوان است. در حديث است كه ايشان خطاب به كسي كه چاقوي خود را جلوي حيوان تيز ميكرد فرمود: (آيا مي خواهي او را دو بار بكشي؟ چرا قبل از آنكه حيوان را به زمين بزني تيغهء چاقو را تيز نكردي؟) به درستي آيا اين پيامبر شايستهء احترام و قدرداني نيست؟

حضرت رسول (ص) فرموده اند: (خداوند بر شما واجب كرده كه نسبت به هر چيزي نيكي كنيد، اگر ميكشيد درست بكشيد، اگر ذبح مي كنيد درست ذبح كنيد، بايد كارد را تيز كنيد تا حيوان راحت ذبح شود.) {رواه مسلم}.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa
 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد