اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

پرندگان صحبت می کنندد...سبحان الله

ما براساس متون قرآن عظیم معتقدیم که پرندگان به صورت واقعی بایکدیگرصحبت می کنند وبرای ‏این کارزبان مخصوصی دارند که تشخیص آن امکان پذیراست....‏.


 

دانشمندان درکشف علمی جدیدی که بر روی یکی ازانواع پرندگان انجام داده اند به نتایج شگفت ‏انگیزی دست پیدا کرده اند که به قدرت این نوع پرنده درداشتن زبان مخصوص جهت تکلم مربوط ‏می شود . ‏

 

این خبرعلمی در 29 ژوئن 2015 ودرسایت علمی ‏Science Daily ‏  که ازسایت های معتبرعلمی ‏است اعلام گردید .‏

 

دربررسی صورت گرفته دردودانشگاه اکسترانگلستان ‏ University of Exeter   وهمچنین دانشگاه ‏زوریخ درکشورسوئیس ‏University of Zurich‏ تاکید شده است اصوات خارج شده ازپرنده ‏chestnut – crowed babbler ‏  که در زبان عربی به آن " الکستناء الملکی" می گویند ومعادل ‏فارسی آن پرنده "حراف سلطنتی" نامیده می شود ودرکشوراسترالیا زندگی می کند  صداهایی مبهم ‏وبدون معنا نیستند ؛ بلکه آنها اصواتی منظم وهماهنگ هستند که این پرنده ازطریق آنها با همنوعان ‏خود ارتباط برقرارمی کند واین پرندگان قادرند تا ازطریق تکرار منظم این صداها،پیام های ‏مشخصی را به دیگرهمنوعان خود برسانند .‏

 

عنوان این مقاله تحقیقی در سایت مذکور به این صورت است :‏

 

Key element of human language discovered in bird babble

 

این کشف علمی درسایت "ساینس دیلی" وتوسط محقق دانشگاه زوریخ به نام "‏ Sabrina Engesser‏" درج شده است .‏

 

وی معتقداست بررسی هایی که درگذشته برروی انواع مختلف پرندگان صورت گرفته است حاوی ‏هیچ مفهوم ومعنای ثابت شده ای از تفاوتهای اصوات پرندگان نبوده است واین خلاف آن چیزی است ‏که امروزه وپس ازتحقیقات بر روی این پرنده استرالیایی انجام گرفته است . ‏

 

تحقیق اخیرثابت کرده که تفاوتهای منظم صداهای خارج شده ازحنجره پرندگان دارای معانی واضحی ‏است که ازآن جهت انتقال پیامها به همنوعانش وهمچنین به جوجه هایش استفاده می کند .‏

 

این محقق تأکید می کند که این پرنده دارای یک بسته صوتی وپیشرفته ای از انواع صداهاست که او ‏راقادرمی سازد تا صداهای صادره ازخود رابه اجزای صوتی مشخصی تجزیه کند که هرکدام ازاین ‏اجزای صوتی درچهچهه زدن وآوازخواندن دارای وظیفه ای معین است واین امکان وجود دارد که ‏هرکدام ازاین صداهای جزیی را به حروف ابجد تشبیه کرد به طوریکه معنی هرکدام ازاین اصوات ‏ازنظرترتیب خارج شدن آنها بادیگری تفاوت دارد .‏

 

پروفسور "‏Andrew F.Russell‏" ازدانشگاه اکسترانگلستان که اقدام به بررسی صدای پرندگان ازده ‏سال قبل نموده است مشارکت فعالی درکشف خصوصیات صوتی خیره کننده ازاین پرنده استرالیایی ‏داشته است ؛ اوروش عملی نظام لغوی این پرنده راتشریح کرده ومی گوید : دانشمندان هنگام تجزیه ‏صداهای این پرنده دریافته اند که به طورمثال دو صدای مشخص (س) و(ع) رامداوم تکرارمی کند ‏ودر رفتارهاوحالات مختلف توالیهای مختلفی راازاین دوصدابکارمی گیرد .‏

 

پروفسور راسل تاکید می کند که دانشمندان به روشنی ملاحظه کرده اند که این پرنده درطول ‏پروازش دو صدای (س) و(ع) رابه ترتیب وبا نظم ازحنجره اش خارج می کند ، اما هنگامیکه ‏جوجه هایش راغذا میدهد صداهای (ع)و(س)و(ع) را با ترتیبی منظم بیان می کند .‏

 

دانشمندان درطول این تحقیق اقدام به ضبط این دوصدا کرده اند ودریافته اند که پرنده هنگام ‏تکراراین دوصدا یعنی (س)و(ع) درمحدوده ای که درصدارس وتیررس شنوایی پرندگان همنوع ‏خودش است به آسمان نگاه میکند گویی که درجستجوی پرندگانی است که درآن محدوده پروازمی ‏کنند یااینکه منتظررسیدنشان است ؛ ولی هنگامیکه صداهای (ع)و(س)و(ع) راازحنجره اش خارج ‏می سازد ، پرندگانی که این اصوات رامی شنوند به لانه هایشان خیره می شوند.‏

 

دانشمندانی که برروی این تحقیق کارمی کنند اعتقاد دارند این اولین باردرتاریخ تحقیقات علمی است ‏که درآن ثابت می شود که پدیده ی تکرارمنظم صداهای مشخص به شکلی که دارای معانی یا پیام ‏های گوناگونی باشد درمخلوقی غیرازانسان درسیاره زمین مشاهده می شود واین پدیده علیرغم ‏ابتدایی وساده بودنش درمقایسه بازبان بشربسیارعجیب ودرعین حال قابل توجه است .‏

 

ازاینجا به یاد می آوریم داستان حضرت سلیمان نبی علیه السلام وهدهد را که چگونه نبی خدا با او ‏صحبت کرد ومفهوم زبانش را درک کرد ونیز چگونگی اشاره قرآن کریم به زبان پرندگان که اشاره ‏ای بسیار زیبا در14 قرن قبل وپیشی گرفتن بیان این حقیقت ازسوی قرآن نسبت به دانشمندان قرن ‏بیست ویکم میباشد . ‏

 

قرآن کریم دراین باره درآیه 16 سوره النمل می فرماید :‏

 

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ ‏الْمُبِينُ

 

ترجمه آیه : وسلیمان وارث داوود شد وگفت : ای مردم ؛ به ما زبان پرندگان آموخته شده ‏وازهرچیزی به ما داده شده است ؛ به درستیکه این همان فضل آشکاراست .‏

 

دراین آیه کریمه که از زبان سلیمان نبی (ع) بیان شده ، اشاره مستقیم به "منطق الطیر" یعنی "زبان ‏پرندگان" شده است ودلالت براین امرمی کند که پرندگان دارای گفتار وزبان مخصوصی هستند که ‏توسط آن با هم گفتگو می کنند ودرک این زبان ازطریق یادگیری امکان پذیراست (عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ‏الطَّيْرِ) واین نکته را ثابت می کند که دانشمندان قادربه یادگیری زبان پرندگان ازطریق تحقیق ، ‏بررسی ، وتلاش می باشند .( البته به اراده وخواست خداوند)‏

 

حال پرسشی را ازتمام منتقدان ومنکران قرآن کریم مطرح می کنیم وآن این است که آیا این آیه ‏کریمه آنچه که امروزه دانشمندان به حقیقت آن پی برده اند را تأیید وتصدیق می کند ؟

 

بی شک بین این آیه ازقرآن کریم واین حقیقت علمی برابری کاملی است که خود دلالت می کند ‏براینکه قرآن عظیم همان کتاب خداوند است که درآن می فرماید :‏

 

‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء/82)‏

 

واگر(این قرآن) ازجانب غیرخدا بود به طورقطع درآن اختلافات بسیاری می یافتند .(نساء/82)‏

 

سبحان الله !‏

 

-------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fahttp://www.aljazeera.net

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629152230.htm , 29-6-2015.

http://neurosciencenews.com/language-babbler-bird-2180/


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد