اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

شگفتيهاي قلب

 

چرا در روي زمين سير نمي كنند تا داراي قلبهايي باشند كه با آنها تعقل كنند و گوشهايي كه با آنها بشنوند زيرا....

امروزه دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه يك مغز در درون قلب وجود دارد كه داراي 20000 سلول عصبي است. يعني همان مغز كه در درون قلب است و به مغز فرمان مي دهد. به همين دليل است كه خداوند قلب را وسيله‌اي براي تفكر آفريده است است و مي‌فرمايد:

"چرا در روي زمين سير نمي كنند تا داراي قلبهايي باشند كه با آنها تعقل كنند و گوشهايي كه با آنها بشنوند زيرا چشمها نابينا نمي شوند لكن قلبهايي كه در سينه ها هستند نابينا مي شوند".

(سوره حج – آيه 46)

 

اين آيه نشان مي‌دهد كه قلب هم فكر مي‌كند هم فرمان مي‌دهد و هم درك مي كند و عجيب اين است كه دانشمندان به تازگي به اين موضوع پي برده اند كه قلب و درك و تفكير با هم ارتباط نزديكي دراند. همانا خدا پاك و منزه است.

------------

بقلم عبد الدائم الكحيل

1- Pearsall P, Schwartz GE, Russek LG, Changes in heart transplant recipients that parallel the personalities of their donors, School of Nursing, University of Hawaii, www.springerlink.com, 2000.

2- Paul Pearsall, The Heart's Code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy, New York, Broadway Books, 1998.

3- Linda Marks, THE POWER OF THE HEART, www.healingheartpower.com, 2003.

4- Dorothy Mandel, Spirit and Matter of the Heart, Grace Millenium, Winter 2001.

5- Linda Marks, The Power of the Soul-Centered Relationship, HeartPower Press, 2004.

6- Paul Pearsall, Gary E. Schwartz, Linda G. Russek, Organ Transplants and Cellular Memories, Nexus Magazine, April - May 2005.

7- Schwartz GER, Russek, LGS. The Living Energy Universe. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing, 1999.

8- His Heart Whirs Anew, Washington Post, August 11, 2007.

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد