اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

معجزاتي كه دركوتاهترين واژه متجلى شده است

 

آياتي كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او ياد كرده بس فراوان ، وكلماتي كه قدرت آفريدگار ويكتايي....

آياتي كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او ياد كرده بس فراوان ، وكلماتي كه قدرت آفريدگار ويكتايي و نامهاي نيكش راتوصيف مي كنند چه زيباست. دراين نوشتاربه آياتي كه از "الله" سخن گفته مي پردازيم. آياتي كه حروف اسم (الله)سبحانه وتعالى بانظمي شگفت آوردرآن متجلي است ومي پرسيم : آيا بشر مي تواند به اين شكل حيرت آوركلمات رابه نظم كشد؟

دراين سفرپربارقرآني همراه با واژه كوتاه وزيباي " الله"خواهيم ديد كه چگونه خداوند تبارك وتعالي حروف اسمش را در كتابش با نظمي عجيب وفريد مرتب كرده است . نظمي كه دلالت برنزول قرآن ازسوي خدا دارد و مبين آن است كه هرحرفي در اين كتاب عظيم ناطق به حق است وهررقمي ازأرقام قرآن گواه آن است كه قرآن كتاب خداوند جلَّ وعلاست.

حروفي كه خداوند تعالي به حكمتش آنها را ازميان جميع حروف برگزيد تا خويش را  " الله" بنامد , عبارتند از: الف ولام وهاء, كه با نظمي معجز درآيات كتاب الهي مرتب ومنظم شده است, تا براي همه بشريت ثابت شود كه قرآن كتاب خداست , و هر حرف قرآن نازله ازنزد اوست , اين نظم معجزنظم عددي / رقمي حروف لفظ جلالة (الله)سبحانه وتعالى است , معجزه اي كه در عصر اطلاعات (المعلومات الرقمية) تجلي يافته تا گواه صدق كتاب خدا عزَّ وجلَّ باشد.

لازم است كه به عزيزان خواننده يادآوري كنم كه حروف را آنگونه كه نوشته مي شود ونه آنگونه كه تلفظ مي شود محاسبه كرده  - و اين شيوه اي ثابت دربحثهاي اعجاز عددي است - و واو عطف را نيزكلمه مستقلي – به دليل آنكه منفصل از پس وپيش خود نوشته مي شود- درنظرگرفته ايم و مرجع اين بحث رسم الخط عثماني براي قرآن است.

مَن أصْدقُ مِنَ الله؟!

يقول عزّ من قائل:    ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً) [النساء: 4/122]، در اين كلمات زيبا ربُّ العزَّة از صِدقِ كلام وصدق قول خود سخن مي گويد. درتناسب عدد 7 با حروف اسم (الله)تعالى تأمل مي كنيم ، اين تناسب ونظم توقيع خداوند تعالى است براينكه اوگوينده اين كلام است و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آنطور كه ملحدان ادعا مي كنند گوينده آن نيست.

1- اگرحروف حروف اسم (الله)را دراين آيه كه ازخدا سخن مي گويد بشماريم 7 حرف مي يابيم .

2- اگرارقام را به صف شوند هم عددي كه به دست مي آيد مضرب 7 مي باشد.

3-واگرازهركلمه اي حروف اسم (الله) راخارج كنيم بازهم عددي كه به دست مي آيد برابرست با:

7در7در7در7در7در100

4- واگركلمات پيش وپس اسم (الله)، ونيز عدد حروف آنها و نيز عدد حروف اسم (الله)را بشماريم دائما اعدادي ازمضربهاي 7 را خواهيم يافت !

و تفصيل اين معجزه حقيقي

خداي عزَّ وجلَّ خطاب به همه انسانها مي فرمايدً: (وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)[النساء: 4/122]، اين پرسش را قرآن براي مردم طرح مي كند ، آيامعقول است كه در آفريده ها كسي راستگوتر از آفريدگارآسمانهاوزمين باشد؟  اكنون إعجاز حقيقي دراين بخش : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)،ونظام حيرت آوراين كلمات مُحْكَمة را ببينيد، وإيمان ويقين مان به اينكه خداوند گوينده اين كلمات است بيشترشود.كلمات اين بخش وتعداد حروف  آنها به قرارزيراست:

وَ

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

1

2

4

2

4

4

اين عدد رابه همان ترتيب كه نوشته شده درنظرگيريد : 442421 كه بر7 بخش پذيراست :

442421 = 7 × 63203

وشگفت آنكه اين بخشپذيري برعدد  63203 نيز صادق است :

   63203= 7 × 9029

اين معجزه ادامه دارد چراكه اگرحروف اسم (الله)رادرهركلمه بخش قرآني مذكوربشماريم هم تناسبي با عدد7 خواهيم يافت :

وَ

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

0

0

1

0

4

2

عدد 240100 از مضارب 7 مي باشد : 

  240100 = 7 × 34300

وشگفت آنكه  34300 هم مضرب 7 مي باشد :

   34300 = 7 × 4900

وشگفت آورتر آنكه 4900 هم چنين است :

    4900 = 7 × 700

و عدد700 هم كه اظهرمن الشمس است :

   700 = 7 × 100

أرقام مُحْكَمة

پس نظم عددي حروفوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً  ، كه 442421 مي باشد دو باربر7 بخشپذيراست و عددي كه مربوط به اسم جلاله (الله)است يعني 240100 هم چهارباربر7 بخشپذيراست. اگراين دونتيجه رابنويسيم داريم :

442421 = 7 × 7 × 9029

240100 = 7 × 7 × 7 × 7 × 100

حيرت آوراست كه اگراعداد بخش ناپذيرنهايي رابه ترتيبي كه ملاحظه كرديد بنويسيم عدد جديديعني 1009029 هم مضرب 7 مي باشد :

1009029 = 7 × 144147

وسبحان الله كه مجموع ارقام اين عدد هم ازمضربهاي هفت است :

9 + 2 + 9 + 1 = 21 = 7 × 3

براي كامل شدن نظم معجزه آساي مذكورملاحظه كنيد كه مجموع ارقام عدد بخش ناپذيرمعادله مزبور هم ازمضربهاي7مي باشد:

7 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 = 21 = 7 × 3

ومعجزه ادامه دارد

بازاگردرسخن خدا (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً) [النساء: 4/122]، نظركنيم و حروف لفظ جلاله (الله)درآن بشماريم خواهيم داشت:

حرف الف

حرف لام

حرف هاء

3

3

1

عدد جديد نيز مضرب 7 مي باشد :    133 = 7 × 19

ومجموع ارقام آن نيز برابر7 مي باشد :     3 + 3 + 1 = 7

وسبحان الله! نصّي كه از (الله) سخن مي گويد، عدد حروف اسم (الله)درآن  7 تاست ، وتكرار حروف اسم(الله)درآن از مضارب 7 مي باشد ، وتوزيع حروف اسم (الله)درآن نيز ازمضارب 7 است آن هم 4 بار به تعداد حروف چهارگانه اسم (الله)!! ونتيجه نهايي نيز 100 مي باشد يعني كه اين نظم نشاندهنده آن است كه قرآن صددرصد كلام الله است!

اگرهمراه لفظ جلاله و شگفتيهاي عددي آن باشيد شگفيتهاي ديگري در قوله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)، خواهيم يافت. ومي پرسيم : اگر خداوند سبحان حروف اسم (الله)را در اين نص كريم براساس نظم عددي مرتبط با عدد7 قرارداده است ، آيا موقعيت خود اين اسم كريم هم دراين نظم اينكونه است ؟

موقعيت ممتاز اسم (الله)

اسم (الله)سبحانه وتعالى دراين نص موقعيتي ممتاز ومتناسب با عدد هفت دارد. يعني عدد كلمات وحروف وحروف لفظ الجلالة قبل وبعد اين اسم متناسب هفت است :

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

4

 

1

عدد كلمات قبل ازاسم (الله)  4  وبعدازآن 1 كلمة است واحدة، كه عدد 14 رامي نماياند :  14 = 7 × 2

واگرحروف قبل قبل وبعد لفظ جلاله را بشماريم داريم :

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

9

 

4

عدد حروف قبل وبعد اسم (الله)يعني 49 نيز مضرب 7 مي باشد :    49 = 7 × 7

واگراين قاعدة را درحروف لفظ جلالة (الف -لام وهاء) قبل وبعد از اسم (الله)بكاربنديم داريم

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

1

 

2

عدد حاصل ازحروف اسم (الله)قبل وبعد ازاسم (الله) 21   ومضرب 7 است:   21 = 7 × 3

شمارش انباشتي (تراكمي )

اگرحروف كلمات را به شكل انباشتي بنويسيم داريم :

و

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

1

3

7

9

13

17

عدد حاصل 17139731 از مضارب هفت است :      17139731 = 7 × 2448533

واگر اين روش را براساس شمارش حروف اسم (الله)در هركلمه بنويسيم وآن رابصورت انباشتي پيوسته (يعني محاسبه حروف كلمه با قبل ازآن بنويسيم ) داريم :

وَ

مَنْ

أَصْدَقُ

مِنَ

اللّهِ

قِيلاً

0

0

1

1

5

7

اين عدد نيزكه انباشت حروف الف ولام وهاء رادركلمات نص نشان مي دهد مضرب 7 مي باشد:

751100 = 7 × 107300

پس تعدد طرق شمارش وآماروماندگاري نظم يكپارچه عددي گواه يكتايي فروفرستنده قرآن سبحانه وتعالى است.هركس باآگاهي ازاين حقائق يقيني ناگزير بايد بپرسد:

آيا ممكن است انساني ازپيش خود جمله اي چنين جامع وبليغ وكوتاه بگويد وعدد حروف اسم خدا درآن را 7، وتكرار اين حروف را ازمضارب 7، وتوزيعش را 7×7×7×7 قراردهد وسپس  تكرار كلمات قبل وبعد اسم راازمضارب 7، وتكرار حروف قبل وبعد اسم را 7×7  و تكرار حروف اسم قبل وبعد اين اسم را نيز ازمضارب  7 بگرداند؟

تازه اين درمورد جمله اي مركب ازچند كلمه است ،پس چگونه خواهد بود اگرازكسي خواهان كتابي حاوي بيش از هفتاد هزار كلمه چون قرآن شويم ؟ وراست گفت خدا درمورد عظمت كتابش كه :(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)[الإسراء: 17/88].

نخستين آيه وآخرين آيه اي كه درآن اسم (الله) ذكرشده است

اگردنبال نخستين آيه اي كه  اسم (الله) جلّ وعلا درآن ذكرشده باشيم مي بيابيم كه درنخستين آية قرآن است يعني : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)[الفاتحة: 1/1]، أما آخرين آيه اي كه اين اسم كريم درآن ذكرشده  قوله تعالى: (اللَّهُ الصَّمَدُ)[الإخلاص: 112/2] است . اگرعدد سوره هايي بين فاتحهالكتاب  يعني نخستين سوره اي كه كلمه (الله)براي نخستين باردرآن آمده راتا سوره اخلاص كه براي آخرين باردرآن كلمة (الله)آمده است حساب كنيم  112 سوره مي شود كه مضرب 7 مي باشد:      112 = 7 × 16

شمارش حروف اين دوآيه  جمعا 28 حرف است كه مضرب 7 است :

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الصمد

حروفش    19

حروفش  9

ومجموع مضرب 7 :     19 + 9 = 28 = 7 × 4

واگرحروف اسم (الله)در دوآيه يعني الف ولام وهاء رابشماريم 14 حرف مي شود كه مضرب 7 است :

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الصمد

ا ل هـ = 8

ا ل هـ = 6

ومجموع مضرب 7 :     8 + 6 = 14 = 7 × 2

توجه فرماييد كه عدد حروف دوآيه (28) دوبرابرعدد حروف اسم (الله)يعني 14 است واين را مقايسه كنيد با نتيجه قبلي كه عدد حروف لغت قرآن 28 حرف، وعدد حروف مميزة درقرآن نصف يعني 14حرف است.

عدد حروف اسم (الرحمن)يعني الف ولام وراء وحاء وميم ونون درهردوآيه هم ازمضارب هفت است:

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الصمد

حروف الرحمن = 15

حروف الرحمن = 6

ومجموع مضرب 7 :    15 + 6 = 21 = 7 × 3

و اين قاعده درمورد حروف كلمه (الرَّحِيمِ)سبحانه وتعالى صادق است ، ومجموع عدد حروف اسم (الرَّحِيمِ) در هردوآيه 21 مي باشد .

ودراينجاست كه پرسش ازاين نتايج راتكرار مي كنيم

آيا اينكه عدد سوره هايي كه نخستين وآخرين باردرآنها اسم (الله)آمده ازمضارب هفت است امري تصادفي است ؟ ياتعداد حروف دوآيه كه مضرب هفت است عدد حروف اسم (الله) دراين دوآيه ياعدد حروف اسم (الرحمن)ونيز عدد حروف (الرحيم) كه همگي مضرب 7 هستند امري تصادفي است؟

وپرسش : آيا ممكن است كه اين نظم محكم براي اسم (الله)درنخستين وآخرين آيه اي كه ازالله سخن گفته اند برخاسته ازتصادف باشد؟ يا خداوند تعالى به علم وحكمتش  اين كتاب عظيم را چنين متناسب درهرچيزقرارداده است ؟

دراين معادله نظمي پيچيده درتداخل بينحروف آيات مي بينيم. درآية نخست قرآن سه اسم خداوند:
 
(الله الرحمن الرحيم)كه مركب از هشت حرف الفبايي است :

 

ل

هـ

ر

حـ

م

ن

ي

وآخرين آيه ( الله الصمد)شامل 6 حرف الفباست :  

       ا    ل    هـ    ص    م    د

الله الرحمن الرحيم

الله الصمد

8

6

مجموع حروف ازمضارب هفت است:      8 + 6 = 14 = 7 × 2

اين نتيجه را با نتيجه قبلي كه عدد حروف اسم (الله)درهردو آيه 14 حرف بود مقايسه فرماييد.

هـو الله

يكي ازآيات عميق قرآن دراواخرسوره حشراست كه درآن خداوند سبحان خويش رامي شناساند : (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الحشر: 59/23]، اين شناساندن خدا وصفات وقدرت او با كلمات است ، اما اعداد راسخن وبلاغت خاص خود است .آيات را درجدولي با تعداد حروف الف ولام وهاء بدينگونه مي نوبسيم :

هُوَ

اللَّهُ

الَّذِي

لَا

إِلَهَ

إِلَّا

هُوَ

الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ

1

4

2

2

3

3

1

3

2

 

السَّلَمُ

الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيْمِنُ

الْعَزِيزُ

الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ

3

2

3

2

3

2

 

سُبْحَنَ

اللَّهِ

عَمَّا

يُشْرِكُونَ

0

4

1

0

عددي كه به دست مي آيد بر7 بخشپذير است  :

140232323231332241 = 7 × 20033189033047463

نتيجه شمارش حروف لفظ جلالة (الف ولام وهاء) درآيه مذكور درجدول زير آمده است :

حرف الألف

حرف اللام

حرف الهاء

17

18

6

اين عدد هم بر7 بخشپذيراست :    61817 = 7 × 8831

اين نظم بارها دركتاب خدا تكرار مي شود ورسم الخط آن خود نكاتي دارد مثلا كلمه (السلام) بدون ألف نوشته شده : (السَّلَم)درحالي كه ازكلمه (الجَبَّار)الف حذف نشده است چراكه حذف آن موج خلل درنظم
مي شد اين موضوع براي كلمه  (سبحان) كه دربدون ألف
(سُبْحَنَ)،نيز صادق است آيااين رسم الخط تصادفي است ؟

خداوند تعالى درآيه بعد درمورد خويش مي فرمايد: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[الحشر: 59/24]. اسم (الخالق) بدون الف  (الخلق)،مانند (السماوات) كه (السموت)نوشته شده ولي اسم (البارئ)با الف،واين براي حفظ نطم عددي به قرارزيراست :

هُوَ

اللَّهُ

الْخَلِقُ

الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرُ

لَهُ

الْأَسْمَاء

الْحُسْنَى

يُسَبِّحُ

1

4

3

3

2

2

4

2

0

 

لَهُ

مَا

فِي

السَّمَوَتِ

وَ

الْأَرْضِ

وَ

هُوَ

الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

2

1

0

2

0

3

0

1

2

2

عدد حاصل بر7 بخشپذيراست : 

   2210302012024223341 = 7 × 15757430289174763

وحدانيت خدا

خداوند عزَّ وجلَّ درموردوحدانيت خويش مي فرمايد : (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أنَا)[طه: 20/14]، اين هفت كلمه مي گويد كه انه لا إله إلا الله، وازعجائب اين كلمات آن است كه خداي الله تعالى حروف اسمش درآن را با نظم مرتبط با 7 احكام بخشيده است .جدول زيرارتباط آيه باحروف لفظ جلاله رانشان مي دهد:

إِنَّنِي

أَنَا

اللهُ

لا

إِلَهَ

إلاّ

أنَا

1

2

4

2

3

3

2

عدد حاصل ازتوزيع حروف لفظ جلاله  (الله)دركلمات 7 گانه ازمضربهاي 7 مي باشد :

2332421 = 7 × 333203

حتى حروف كلمات اين بخش نظمي مرتبط با عدد 7 دارد:

إِنَّنِي

أَنَا

اللهُ

لا

إِلَه

إلاّ

أنَا

4

3

4

2

3

3

3

عدد حاصل ازنص 7 حرفي خود ازمضربهاي 7 مي باشد:      3332434 = 7 × 476062

ااگراين نص را دوبخش كنيم مي يابيم كه :

1 ـ بخش نخست از خداي تعالى سخن مي گويد: (إِنَّنِي أَنَا اللهُ).

2 ـ بخش دوم از وحدانيت خداي تعالى سخن مي گويد: (لا إِلَهَ إلاّ أنَا).

وعجيب آنكه تناسب 7 تايي برقراراست :

إِنَّنِي

أَنَا

اللهُ

4

3

4

عدد  حروف بخش نخست ازمضربهاي هفت است :      434 = 7 × 62

ودرمورد بخش دوم نيز چنين است :

لا

إِلَهَ

إلاّ

أنَا

2

3

3

3

عدد 3332 مضربي از هفت است :     3332 = 7 × 7 × 68

خواننده گرامي توجه فرماييد كه بخش نخست از خداي تعالى سخن مي گويد (إِنَّنِي أَنَا اللهُ)  وعدد نمايانگرحروفش تنها يك بارمضرب 7 مي باشد امابخش دوم كه سخن ازوحدانيت خداي تعالى (لا إِلَهَ إلاّ أنَا) دارد دوباربر7 تاكيد دارد . چراكه برخي خدا راقبول دارند و مشكل آنها درتوحيد (يكي دانستن) خداست. حال مي پرسيم: آيابزرگترين نويسندگان جهان مي تواند چنين كتابي بنويسد كه نظمي عدي وچنين دقيق داشته باشد؟ آيا اگرتمام دانشمندان جهان با وسايل ورايانه هاي شان گرد هم آيند مي توانند كتابي چنين بيافرينند؟

تعدد نظم عددي دريك آيـه

خداي سبحان در وصف قدرت ودقّت صنع وتصويرگري خويش مي فرمايد:  (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[آل عمران: 3/6]. اين آيه ازآيات خالق عزّ وجل و مجموعه اي ازكلمات وحروف، كه هريك به مقداروميزان وحساب دقيق بكاررفته است. يادآورمي شويم كه اين آيه در سوره آل عمران است كه با (الـم)،آغاز مي شود وخواهيم ديد كه بين اين حروف مقطعه علاوه برحروف اسم (الله)ارتباطي شگفت آوروجوددارد.

توزيع حروف (الـم)

كلمات آية راباتوجه به تعداد حروف (الـم) درهركلمه مي نويسيم:

هُوَ

الَّذِي

يُصَوِّرُكُمْ

فِي

الأَرْحَامِ

كَيْفَ

يَشَاءُ

0

2

1

0

5

0

1

 

لاَ

إِلَـهَ

إِلاَّ

هُوَ

الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

2

2

3

0

2

3

عدد حاصل از مضربهاي 7 مي باشد :     3203221050120 = 7 × 457603007160

وحتي اگرعدد را برعكس هم بنويسيم اين حالت مشاهد مي شود :

0210501223023 = 7 × 30071603289

نكته ديگر آنكه شمارحروف الف ولام وميم دراين آيه ازمضربهاي هفت است :

2 + 1 + 5 +  1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 21 = 7 × 3

اين نتايج شگفت آوردرمرود حروف لفظ جلاله (الله) هم ديده مي شود.

توزيع حروف اسم (الله)

كلمات آيه را با تعداد حروف لفظ جلاله (الله)  درآنها مي نويسيم :

هُوَ

الَّذِي

يُصَوِّرُكُمْ

فِي

الأَرْحَامِ

كَيْفَ

يَشَاءُ

1

2

0

0

4

0

1

 

لاَ

إِلَـهَ

إِلاَّ

هُوَ

الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

2

3

3

1

2

2

عدد حاصل بر7 بخشپذيراست :          2213321040021 = 7 × 316188720003

وعجيب آنكه اگرعدد رابرعكس هم بنويسيم چنين است :

1200401233122 = 7 × 171485890446

ونكته ديگرآنكه شمارحروف الف ولام وهاء دراين آيه هم 21 حرف يعني 7 × 3 مي باشد، كما ابنكه عدد حروف آية 49 است :   49 = 7  ×  7

وپاك ومنزه است آنكه اين ارقام را احصاء فرمود . آيه از قدرت آفريدگارهفت آسمان سخن مي گويد و شمار حروفش هفت درهفت (49) است و شمارحروف (الـم) ازمضربهاي هفت  وتوزيع اين حروف نيز ازمضربهاي هفت است چه آن راازراست به چپ بنويسيم وچه برعكس .سپس شمارحروف اسم (الله) نيز ازمضربهاي هفت  وتوزيع اين حروف نيز ازمضربهاي هفت است چه آن را ازراست به چپ بنويسيم وچه برعكس ، آيا اين تناسب تصادفي است؟

---------------------

عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد