اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

خسوف

 

در طول تاريخ ، اين پديده همواره مورد توجه اقوام و ملت های مختلف بوده است. اغلب تمدنهای قديم ماه گرفتگي را پديده‌ایشوم مي ‌دانيستندو درباره آن اعتقادات خرافیداشتند....

در طول تاريخ ، اين پديده همواره مورد توجه اقوام و ملت های مختلف بوده است. اغلب تمدنهای قديم ماه گرفتگي را پديده‌ایشوم مي ‌دانيستندو درباره آن اعتقادات خرافیداشتند. اين حقيت راحضرت محمد صلی الله عليه وسلم به طور ديگري بيان فرموده اند: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة) صحيح البخاريومسلم

چگونه ماه می گيرد؟

حركت ماه و زمين در مدارهاي خود ،پديده هايي زيبا و كم نظير را خلق میكند كه بيشك دليليبر عظمت و دقت آفرينش کون میباشد.

 همه یما ميدانيم كه ما  هنگام شب در سايه  زمين قرار می گيريم. در واقع سايه زميناز دو ساختمان مخروطيشكل درست شده است كه يكيدر داخل ديگريقرار دارد بخش خارجييا نيم سايه ایمنطقه ایاست كه زمين فقط قسمتياز پرتو هایخورشيد را مسدود می كند و مانع از رسيدن آنها به ماه ميشود دراين هنگام قرص  درخشان ماه تاريک می شود.ماه همچنان دور زمين می گردد و پس از مدتی از سايه آن خارج می شود، يعني ماه و خورشيد و زمين در يك راستا يا خط مستقيم قرار گيرند به طوري كه زمين بين ماه و خورشيد قرار داشته باشد. وقتي كه زمين در جريان حركت خود بين خورشيد و ماه قرار مي‌گيرد، مانع از رسيدن نور خورشيد به ماه مي‌شود. در اين هنگام ماه در تاريكي فرو مي‌رود. اين حالت را ماه‌گرفتگي يا خسوف مي‌گويند.

 

(وكل في فلك يسبحون) هر يک در مداری خود شناورند. تمام ماه از داخل سايه ي زمين عبور مي كند. اين پديده به اين دليل رویمیدهد كه ماه مشخصا در بخش مخالف موقعيت خورشيد در آسمان، قراردارد. قرص نقره ای رنگ ودرخشان ماه تاريک می شود.

 انواع خسوف :

خسوف کلی: زمانی که همه ماه روی سايه زمين وارد می شود ( تاريکترين قسمت از سايه آن ) خسوف کامل ناميده می شود .

خسوف  جزئی : زمانی که قسمتی از ماه روی سايه وارد می شود خسوف ناقص ناميده می شود .

 

ماه مي تواند رنگ هاي زيادي از قرمز تيره گرفته تا نارنجي و زرد ،بر سطح خود داشته باشد.

بر خلاف خورشيد گرفتگی رصد ماه گرفتگی تماما  بي خطر است ،و شما به هيچ دوربين محافظي نياز نداريد. : (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران: 191].

---------------------

عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع:

1.      http://www.perseus.gr/Astro-Eclipses.htm

2.      http://www.space.com/070209_ns_lunar_eclipse.html

  1. http://www.hermit.org/Eclipse/2007-03-03/

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد