اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

و تبسم تو بر صورت برادرت صدقه است

 

اين جمله اي است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم فرموده است ؛ و اين همان چيزي است كه پژوهش هاي جديد به اثبات رسانده است....

بسم الله الرحمن الرحيم

چرا پيامبر اكرم ( ص ) تبسم را صدقه مي داند ؟

" و تبسم تو بر صورت برادرت صدقه است . "

اين جمله اي است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم فرموده است ؛ و اين همان چيزي است كه پژوهش هاي جديد به اثبات رسانده است :

در بررسي هايي كه از سوي محققان در مورد اثر تبسم بر ديگران انجام گرفته است ، نشان مي دهد كه تبسم اطلاعات با ارزش و نيرومندي در خود دارد كه مي تواند برفرآيند انديشيدن دروني انسان مؤثر باشد .

محققان پي برده اند كه هر انساني تبسم مخصوص به خود را دارد كه افراد ديگر آن را ندارند.

همچنين هر تبسمي اثرات مختلفي دارد . در اين راستا هنگاميكه تصوير تبسم هاي مختلف را در افراد به شكل حركات آهسته به نمايش گذاشتند ، متوجه اين نكته شدند كه حركات مشخصي در صورت افراد همراه با تبسم شكل مي گيرد كه اين حركات بستگي به حالت رواني شخص ، گفتگويي كه مي كند و افرادي كه در مقابل آنها قرار گرفته دارد .

نتايجي كه محققان از اين پژوهش ها به دست آورده اند نشان مي دهد اثر مثبتي كه تبسم بر ديگران مي گذارد بيشتر از اثر مثبتي است كه به صورت مادي در اختيار افراد قرارگيرد .

 

دلايلي كه اين نتيجه گيري را به اثبات مي رساند شامل موارد زير مي باشد :

1- تبسم مي تواند سبب شادي در ديگران شود و اين اثر مثبتي است كه حتي از ديگر اثرات مثبت مهمتر مي باشد . بررسي ها نشان داده است كه نياز انسان به شادي ممكن است حتي از نياز او به غذا و نوشيدني بيشتر باشد . در حقيقت شادي و شادبودن   مي تواند بسياري از بيماريها از جمله " بيماري هاي قلبي " را درمان كند .

2- از طريق تبسم مي توان اطلاعات را به آساني به ديگران منتقل كرد ؛ زيرا كلماتي كه با تبسم همراه هستند اثرات بيشتري بر مغز مي گذارند . اين نكته زماني روشن شد كه دستگاههاي بررسي كننده اي كه از طريق صوت مغناطيسي كار مي كنند مشخص نمودند كه تاثير جمله اي كه با تبسم همراه باشد بسيار بيشتر و متنوع تر مي باشد . يعني بر حسب نوع تبسمي كه همراه اين اطلاعات يا جملات بر صورت نقش مي بندد ، نقاط مختلفي در مغز تحريك مي شود و تاثير مي پذيرد .

3- با يك تبسم شيرين و لطيف مي توان جو متشنج و سنگيني را كه بر محيط اطراف سايه افكنده است دور كرد ؛ در حاليكه اين كار را نمي توان با پول  انجام داد و اين نكته اي است كه نشان مي دهد تبسم شادي بخش از پول مهمتر است و بنابراين كمترين چيزي كه       مي تواني به ديگران هديه كني صدقه اي به نام تبسم است .

تبسم و درمان : بسياري از پزشكان اثرات مثبت تبسم را بر درمان بيماران مد نظر قرار دارند . در اين راستا برخي از پژوهشگران به طور صريح معتقدند كه تبسم پزشك جزئي ازروند درمان بيماران به شمار مي آيد ! بنابراين زمانيكه تبسمي شادي آفرين را به دوستت ، همسرت يا همسايه ات تقديم مي كني  در حقيقت نسخه اي شفابخش و رايگان را به او هديه كرده اي بدون انكه او خود متوجه باشد و اين نوعي از بخشش به ديگران است .

بنابراين براساس اين دلايل و دلايل ديگر مي توان گفت كه تبسم يكي از انواع بخشش ، صدقه و سخاوتمندي به حساب مي آيد و شما خواننده عزيز به طور قطع متوجه شده ايد كه چرا رسول گرامي اسلام فرمود :

                    "و تبسم تو بر صورت برادرت صدقه است ."

---------------------

عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع:

Smile -- And The World Can Hear You, Even If You Hide, www.sciencedaily.com, Jan. 16, 2008

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد