اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

خطرات نشستن طولاني مدت دربرابرصفحه كامپيوترونقش تعاليم قرآن درپيشگيري وكاهش آن

درسال 2006 وبه دنبال تحقيقي كه دانشمندان بر روي هزاران نفر انجام دادند مشخص شد كه نشستن مداوم وطولاني درمقابل وسايل برقي مثل كامپيوتر....

درسال 2006 وبه دنبال تحقيقي كه دانشمندان بر روي هزاران نفر انجام دادند مشخص شد كه نشستن مداوم وطولاني درمقابل وسايل برقي مثل كامپيوتر ، تلويزيون و ويدئو سي دي سبب مرگ ميليونها سلول مغزي مي شود وهرچه اين زمان طولاني ترباشد خطرات آن بيشترمي باشد .

دكتر Abe .c. Diesey دراين مورد مي گويد :

" ما تا مدتهاي مديدي توقع هيچ ضرري را از نشستن درمقابل صفحه كامپيوترنداشتيم ولي نتايج تجربيات ما عكس اين تصور را نشان داد واين درحالي است كه مشخص شده نشستن مداوم به مدت 17 ساعت متوالي درمقابل مانيتوركامپيوتر سبب مرگ حدود 420 ميليون ازسلول هاي مغزي انسان مي شود . "

به همين دليل امروزه دانشمندان اقدامات مناسبي را براي حمايت ازسلامتي افراد درمقابل آثارمخرب وسايل برقي اتخاذ كرده اند كه از جمله آن مي توان توصيه به دوري كردن تا حد توان ازوسايل برقي اشاره كرد .

به طورمثال توصيه مي كنند كه كاربران به جاي نشستن طولاني مدت ومتوالي درپشت كامپيوتر ازروش نشستن درزمان هاي منقطع وفاصله دار ونه مداوم استفاده كنند .

مغز انسان به طورچشمگيري ازفركانس هاي برقي ومغناطيسي كه از وسايل برقي ساطع  مي شود تاثير مي پذيرد وبه همين دليل است كه پزشكان توصيه مي كنند كه ازنشستن طولاني مدت ومداوم درمقابل صفحه كامپيوترخودداري كنيم .

حال ببينيم كه عمل به دستورات قرآن چه ارتباطي با اين موضوع دارد ؟

به طورقطع انسان مؤمني كه مقيد به اجراي تعاليم كتاب آسماني قرآن مي باشد مقداري از وقت خود را به عبادت ، ذكر، دعا ، نمازشب ، صدقه ، امربه معروف ونهي ازمنكر، قرائت قرآن وديگراعمال نيكواختصاص مي دهد وهمگي اين كارها مستلزم وقت زيادي است كه انسان مؤمن را از اعتياد به كامپيوتر دورمي كند .

 

دراينجاست كه اهميت به كارگيري تعاليم قرآن درپيشگيري ازعوارض منفي ومضري كه صفحات كامپيوتروتلويزيون دارند روشن مي شود ؛ زيرا وقتي كه درمقابل صفحه كامپيوترمي نشيني ناگزير بايد پنج بار براي نمازهاي يوميه ، قرائت قرآن ودعا ازپشت كامپيوتر برخيزي وازآن دوري كني كه اين خود نقش به سزايي دركاهش مضرات كامپيوتربه شمارمي آيد .

امادرپايان نصيحتي براي شما خواننده گرامي دارم ؛ يعني همان نصيحتي كه به طوردائم   گفته ام وباز تكرار مي كنم وآن اين است كه براي درمان بسياري ازبيماري ها يااختلالات جسمي وبراي پيشگيري ازهرنوع خطري شايسته است به حفظ قرآن اهتمام ورزي واين پندي است كه باتجربه حاصل شده است چرا كه درقرآن شفا ،علاج وپيشگيري است .

حال همراه من اين آيات شريفه قرآن را زمزمه مي كنيم ؛ همان آياتي كه درصورت اختصاص دادن مقداري از وقت خود به آن ، لبريز ازدرمان ، نشاط وآرامش است :

اي كساني كه ايمان آورده ايد ! خداوند را بسيارياد كنيد * وصبح وشام به تسبيح اوبپردازيد * اوخدايي است كه با فرشتگانش برشما (مؤمنين) درود مي فرستد تا شما را از تاريكي ها به سوي نوربيرون آورد واو نسبت به مؤمنين مهربان است * تحيت آنان در روزي كه به ملاقات او مي رسند سلام است وبراي آنها پاداش با ارزشي مهيا كرده است * 

 سوره احزاب آيات 44 – 41

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع:

[1]  Ion Zwitter, Electricity Found to Cause Massive Brain Cell Loss, AvantNews.com, 2006/3/24.

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد