اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
اعجاز عددی

عكس و سوره: كهيعص و عدد 114

سورهءمريم با حروف خاص (كهيعص) آغاز مي شود. بگذاريد تأمل كنيم و ببينيم كه چگونه اين حروف در سورهء مريم تكرار شده اند و چه رابطه اي با تعداد سوره هاي قرآن يعني 114 دارد؟....

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهءمريم و عدد 19

سورهء مريم، نوزدهمين سورهء قرآن كريم است و عجيب آنكه حروف اين سوره به شكلي مرتبط با عدد 19 تكرار شده است...بگذاريد تأملي بكنيم و خداوند را تسبيح بگوييم.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: ام الكتاب و عدد هفت

سورهء فاتحه بزرگترين سوره در قرآن است و رسول اكرم (ص) آن را (أم الكتاب) ناميده اند و زبان اعداد نيز به ميان مي آيد تا بر اعجاز اين سورهء مباركه تاكيد كند.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: اسم محمد در سورهء يوسف

اگر حروف اسم (يوسف) و (محمد) را در سورهء يوسف بشماريم، خواهيم ديد كه اين حروف، با يك نظام هفتگانهء دقيق تكرار شده است. بايد تأمل كنيم.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: نام محمد در سورهء تحريم و بلد

در اينجا نيز بين حروف اسم محمد (ص) در سوره هاي مباركهء تحريم وبلد، رابطهء جديدي مي يابيم، با توجه به اينكه اين اعجاز همچنان در بسياري از سوره ها باقي مي ماند.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: نام محمد (ص) در سورهء اسراء و قيامت

حروف اسم محمد (ص) در سوره¬هاي قرآن با نظامي مرتبط با عدد هفت تكرار مي¬شود كه اين امر دلالت بر اين دارد كه خداوند نازل كنندهء قرآن كريم است......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: بلندترين و كوتاه ترين سوره

از شگفتي هاي قرآن كريم اين است كه در آن  هر چيزي با نظمي مرتبط با عدد هفت تكرار مي شود. بگذاريد در بلندترين و كوتاه ترين سوره تأمل كنيم.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهء نمل و عدد 19

تعداد (حروف بسم الله الرحم الرحيم) 19 حرف است كه يكي از آيات سورهء فاتحه و سوره ي نمل است. شگفت آنكه رابطه اي عجيب  بين حروف نمل، فاتحه و (بسم الله  الرحمن الرحيم) مي يابيم....

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهء نور و عدد 24

سورهء نور بيست و چهارمين سورهء قرآن است و كلمهء نور 24 بار در كل قرآن تكرار شده است؛ اما مشتقات آن (منير، نوركم، نوره...)7 بار در سورهء نور و 49 بار در كل قرآن تكرار شده است، يعني 7×7 دفعه؛  كه هفت همان عدد اعجاز انگيز قرآن است.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهء مباركهء صف و نام محمد

در سورهء صف مژدهء آمدن پيامبر گرامي ما، از زبان حضرت عيسي (ع) ذكر شده است و حروف نام ايشان با عدد هفت (عدد معجزه انگيز در قرآن) تناسب دارد.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهء مدثر و نام نبي اكرم

نبي اكرم (ص) 63 سال زيستند و شگفت آنكه اين عدد به شكل عجيبي در سورهء مدثر وجود دارد كه گواه بر راستي رسالت ايشان است.....

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سوره محمد و نام محمد (ص)

بگذاريد در اين معجزهء شگفت انگيز دربارهء ذكر نام نبي اكرم در سورهء محمد تأمل كنيم و اينكه چگونه اين حروف به شكلي اعجاب آور تكرار شده اند....

ادامه مطلب...
 

زیباییهای عددی قرآن کریم : درب های بهشت ودرب های جهنم

(ابواب) جمع کلمه ی (باب) وبه معنی (درب) می باشد....

ادامه مطلب...
 

زیباییهای عددی قرآن کریم

زیباییهای عددی قرآن کریم : درب های بهشت ودرب های جهنم....

ادامه مطلب...
 

سجده كردن

سوره اي درقرآن كريم وجود دارد كه "السجده" ناميده مي شود وشماره ي اين سوره درقرآن كريم 32 مي باشد ....

ادامه مطلب...
 

درب هاي بهشت

همانطوركه درحديث صحيحي ازپيامبراعظم (ص) نقل شده است خداوند متعال براي بهشت هشت درب قرارداده است ....

ادامه مطلب...
 

درب هاي جهنم

خداوند متعال براي جهنم هفت درب قرارداده است ومي فرمايد ....

ادامه مطلب...
 

شب درقرآن

ازعجايبي كه خداوندتبارك وتعالي درقرآن مجيد قرارداده است سوره اي است كه نام مبارك آن " الليل " به معناي " شب " مي باشد ....

ادامه مطلب...
 

آيه مواجهه و شماره 19

خداوند باريتعالي انسان و جن را مورد مواجهه قرار داده كه كتابي مانند قرآن....

ادامه مطلب...
 

شماره هفت

از شگفتيهاي قرآن اين است كه خداوند جهنم را با هفت درب....

ادامه مطلب...
 

به نام خدايي كه داناي اسرارآسمانها و زمين است

 

سالهاست كه دانشمندان زمين شناس نسبت دريا و خشكي را در سياره زمين تعيين كرده اند....

ادامه مطلب...
 

به نام خداي محبت

 

تناسب و هماهنگي اعداد در قرآن كريم از جنبه هاي اعجاز اين كتاب مقدس است كه هر روز موارد بيشتري....

ادامه مطلب...
 

تعداد دفعات تكرار نام حضرت عيسي مسيح (ع) در قرآن كريم

 

حضرت عيسي مسيح فرزند حضرت مريم (عليهما السلام) رسول خدا وروح وكلمه اوست – آنگونه كه قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه 171 مي فرمايد....

ادامه مطلب...
 

به نام خالق عيسي (ع) و آدم (ع)

 

همانا مثل ( آفرينش ) عيسي نزد خداوند همچون مثل ( آفرينش ) آدم است . او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود : باش پس شد....

ادامه مطلب...
 

شگفتي هاي سوره اخلاص

 

أسراراين سورهعظيمچيست ؟ وآيا به زبان اعداد مي توان معجزه جديدي که عظمت اين سوره را اثبات کند ارائه کرد؟....

ادامه مطلب...
 

معجزاتي كه دركوتاهترين واژه متجلى شده است

 

آياتي كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او ياد كرده بس فراوان ، وكلماتي كه قدرت آفريدگار ويكتايي....

ادامه مطلب...
 

عجائب عددي بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث علمي درمورد تناسب عددي نخستين آيه قرآن كريم....

ادامه مطلب...
 

گفتگويی آرام در مورد شگفتی های عددی در قرآن

 

پرسشهای بسیاری در مورد اعجاز عددی در قرآن به ما می رسد مانند: صحت این شماره ها تا چه حداست؟ فایده ی این علم چیست؟

ادامه مطلب...
 اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد