Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kara ve Deniz

Bilim; yeryüzünde bulunan su oranının yaklaşık olarak %71….


Bilim; yeryüzünde bulunan su oranının yaklaşık olarak %71, kara parçasının oranı ise %29 olduğunu ispat etmiştir. İlginç olan şu ki, Kuran; “el-Bahr” yani “Deniz” kelimesini 33 defa, kara parçası anlamına gelen “el-Berr” kelimesini ise 13 defa zikretmiştir. Görüyoruz ki, deniz ve kara parçasının her ikisinin toplamı 33+13= 46 etmektedir. Bu sayı deniz ve kara parçasını oluşturmaktadir. Çıkan bu sonuca gore: “el-Bahr” kelimesinin tekrarlandığı oran: 46÷33 dur. Bu da yaklaşık %71 sayısına denk gelmektedir ki, bu oran ise denizin oranıdır. Aynı şekilde kara parçası “el-Berr” kelimesinin tekrarlandığı oran: 46÷13 dür. Bu da yaklaşık %29 etmektedir ki, bu da kara parçasının gerçek oranıdır. Şimdi şu soruyu soralım: Bu sayılar bir tesadüf sonucunda mı ortaya çıkmış, yoksa Yüce Allah mı onu sağlam bir şekilde yerleştirmiştir?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir