Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Bulutlar ve Şimşekler

Bilim adamları, gökyüzündeki bulutların son derece ağır ….


Bilim adamları, gökyüzündeki bulutların son derece ağır olduklarını ve milyonlarca ton olduğunu isbat etmişlerdir. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu ortaya çıkan tesbitlere gore şimşeğin meydana gelmesi için, yağmur yüklü bulutlar adındaki ağır bulutlara ihtiyaç vardır. O halde bilimsel gerçek şöyle demektedir: yağmur yüklü veya ağır bulut ile şimşeğin meydana gelmesi arasında bir ilişki mevcuttur. İlginç olan şu ki; Kuran bu gerçeği bize şöyle haber vermektedir: “O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve (yağmur dolu) ağır bulutları meydana getirendir” (Ra’d: 12). Bu da; Kuran-ı Kerim’in bu  asırda bir mucize olduğunu gösteren açık bir delildir.  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir