Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Delici Yıldız

Bilim adamları, çarpan bazı yıldızların bulunduğunu ….


Bilim adamları, çarpan bazı yıldızların bulunduğunu ve bu yıldızların çekiç vuruşu sesine benzer ritimli sesler çıkardıklarını keşfetmişlerdir.  Bu nedenle bu yıldızlara: “Gök yüzünün dev çekiçleri” (Cosmic Hammers) adını vermişlerdir. Aynı şekilde bu yıldızların; her şeyi delip geçen etkin dalgalar gönderdiğini görmüşlerdir. Bu durumu Kuran  bize şöyle anlatıyor: “Gök yüzüne ve tarıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır.” (Tarık: 1-3). Böyle bir Kuran mucizesi karşısında: Sübhanellah, O ne yücedir! Demekten başka söylenecek bir şey bulamıyoruz.!

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir