Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Doğu ve Batı

Yeryüzünün yuvarlak olduğu keşfedilince, dünyanın kendi ….


Yeryüzünün yuvarlak olduğu keşfedilince, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sebebiyle, güneşin doğarken ve batarken her an farklı doğuş ve batış yerleri olduğu da ortaya çıkmıştır. Güneş bir bölgede doğarken, aynı zamanda başka bir bölgede de batmaktadır. Böylece sonu olmayan  çok sayıda güneşin doğduğu ve battığı yerler sözkonusudur. Bu gerçeğe Kuran şöyle işaret etmiştir: “Şu halde işin gerçeği öyle umdukları gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim..!)el-Mearic:40).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir