Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

En alçak nokta

Uzay araçından alınan bir fotoğrafa gore, dünyadaki en alçak bölge ….


Uzay araçından alınan bir fotoğrafa gore, dünyadaki en alçak bölge, Rumlarla İranlılar arasında meydana gelen ve rumların mağlubiyetiyle son bulan savaşın yapıldığı yer olarak tesbit edilmiştir. Kuran da bu bölge hakkında konuşmuş ve savaşın yer yüzünün en alçak kara bölgesinde meydana geldiğini bize haber vermiştir. Kuran şöyle buyurmaktadır: “Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Hlalbuki onlar, bu yenilgilerinden sonar bir kaç yıl içinde galip geleceklerdir” er-Rum: 2-4). Yapılan tesbitlere gore, gerçekten de Meyyit gölü (Lut gölü) ve çevresi yeryüzündeki kara parçasının en alçak olan bölgesidir. Yine yapılan tesbitlere gore Rumlar bu bölgede yenilmiş, ancak daha sonra, yaklaşık dokuz sene aradan sonra tekrar İranlılara galip gelmişlerdir. Kuranda geçen (Bid’) kelimesi Arapçada: 1 ile 9 sene arasındaki zaman için kullanılır. O halde; Kuran’ın kullandığı kelimelerin inceliğine baktığımızda bu durumun, Kuran’ın doğruluğunu tasdik eden gerçek bir mucize ve onun bir insan sözü olduğunu söyleyen inkarcılara  apaçık bir cevap olduğunu göreceğiz.  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir