Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Meydan okuma ayeti ve 19 sayısı

Allah (c.c.) Kuran’ın bir benzerini getirmeleri ….


Allah (c.c.) Kuran’ın bir benzerini getirmeleri için insanlara ve cinlere meydan okuyarak şöyle buyurdu: “De ki: Andolsun, bu Kuran’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek te olsalar, onun benzerini getiremezler” (İsra: 88). Bu ayetin kelime sayısı 19, harflerinin sayısı ise 76 dır. Yani: 19 sayısının katından 4x19 oluşmaktadır. Bu ayeti meydana getiren alfabe harflerinin sayısı da 19 dır. Toplamı ise: 19+76+19=114 dir. Bu sayı ise Kuran surelerinin sayısı demektir ve aynı zamanda 19 sayısının katlarından meydana gelmiştir. Ayetlerini bu şekilde mühkem kılan Allah ne yücedir!!!

-  19 Sayısı ve “kaf” harfı

Kuran’da iki sure vardır ki, onlara “mukatta harflari” denilen harflerle başlanmış olup, aynı zamanda bu iki sure içerisinde “kaf” karfi bulunmaktadır. Bunlardan biri: “kaf, ve’l-Kurani’l-mecid” “Kaf. Şerefli Kuran’a and olsun” (Kaf: 1). diye başlayan Kaf suresi, diğeri ise mukatta’ harfı ile başlayan ve içerisinde kaf harfi bulunan (Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf) Şura suresidir. İlginç olan şu ki, Kaf suresindeki “kaf” harflerinin sayısı 57 dir. Bu sayı da 19 sayısının katlarından oluşmaktadır. Şura suresindeki “kaf harfinin sayısı da aynı şekilde 57 dir!!! Her iki suredeki kaf harfinin sayısının toplamı ise: 57+57=114 etmektedir ki, bu da Kuran surelerinin toplam sayısı demektir. (Kuran) kelimesi de kaf harfi ile başlamıştır. Sübhanallah, Allah’ın şanı ne yücedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir