Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yerin Yerleşim alanı olmas

Bilim; yeryüzünün bizler için yerleşim alanı olduğunu ispatlamıştır ….


Bilim; yeryüzünün bizler için yerleşim alanı olduğunu ispatlamıştır. Eğer yerin çekici cazibesi olmasaydı orada yaşama imkanı da olmazdı. Bilim adamları, yerin çekim gücü, hacmi, çapı ve yoğunluğu bütün bunlar bizim yeryüzündeki yaşantı ve dengemizi sağlamaktadır. Şayet bu değerlerden birisi değişse bizim de denge ve istikrarımızın buna bağlı olarak değişmesi ve bozulması kaçınılmazdır. Bundan dolayıdır ki, Kuran-I kerim bu nimet hakkında şöyle buyurmuştur: “Yeri sizin için yerleşim alanı kıldı” (Mümin: 64). Bu gerçeklerin ondört asır önce inen bir kitapta bu şekilde dile getirilmesi, bu kitabın Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğuna dair inancımızı elbette ki sağlamlaştırmaktadır. 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir