Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gündüzün ortaya çıkmas

Günümüzde bilim adamları, gece ile gündüzün bu şekilde devam ….


Günümüzde bilim adamları, gece ile gündüzün bu şekilde devam etmeleri    meselesinin doğadada anlaşılması güç olan hadiselerden olduğu kanaatine varmışlardır. Bu iki hadise hakkında pek çok haber ve efsane söylenmiştir. Hiç bir kimsenin yanında, gece ile gündüzün bu şekilde ard arda nasıl geldiklerine dair bir bilgi yoktu. Ne var ki Kuran bize, bir çok ayetinde gece ile gündüzden bahsetmiştir. Gündüz aydınlığının güneşi nasıl açığa çıkardığını Kuran bize açıkça bildirmiştir. Eğer gündüz tabakası olmasaydı, güneş küçük bir yıldız gibi görünürdü. Uydu vasıtası ile alınan resimlere göre,

 


şafak vaktinin mavi bir renkte ortaya çıktığını, adeta geçeyi gösterip sonra da onu yok ettiğini göstermektedir. İşte burada; yüce Allah’ın bu ilginç olaya (gündüzün ortaya çıkma hadisesine) yemin ettiğini gösteren ayetini hatılrlamamız gerekiyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Güneşe ve kuşlu vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye….yemin ederim” (Şems: 1-4). Burada (Cellaha) kelimesinin sözluk manası: açığa çıkarma, meydana getirmesi demektir. Dikkat edilirse, gündüz aydınlığının güneşi nasıl açığa çıkarıp meydana getirdiğini Kuran bize açık ve eşsiz ibr ifade ile dile getirmektedir. En güzel şekilde yaratan Allah ne yücedir!.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir