Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Suyun Kaynağı

Granit taşlarının (kayaların) son derece sert ve sağlam olmalarına ve üzerlerinde hiç bir boşluğun ….Granit taşlarının (kayaların) son derece sert ve sağlam olmalarına ve üzerlerinde hiç bir boşluğun bulunmamasına rağmen bu kayalar; suyun, son derece küçük menfezler vasıtasıyla bu kayaların içinden süzülerek geçmesine izin verirler. Böylece gökten inen yağmur suyu bu kayaların içinden geçerek yerde depolanır. Şayet yüce Allah yeryüzündeki bu kayalara bu özelliği vermemiş olsaydı, suyun; yerin derinliklerine süzülerek inmesi de mümkün olmazdı. Ne ilginçtir ki, Kuran-I Kerim tatlı suyun kaynağına işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter.” (Mü’minun: 18)

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir