Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Güneşin Sonu

Yıldızlar büyüyüp yaşlandıkları vakit, patlayarak hacimleri küçülür, küçük ve beyaz bir bodura dönerler ….Yıldızlar büyüyüp yaşlandıkları vakit, patlayarak hacimleri küçülür, küçük ve beyaz bir bodura dönerler. Öyleki bu patlamanın sıcaklığı 400 bin dereceye çıkar. Bilim adamları dünyadaki güneşimizin de aynı sonuca gelip  yanacağını teyit etmişlerdir. Bu yanma olayı ile, güneş hacmi aşamalı olarak azalacak ve kaybolan küçük bir güneşe dönecektir. Kura-ı Kerimin güneş hakkındaki bu sonucu bize haber vermesi elbetteki son derece ilginç bir şeydir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar katlanıp döküldüğünde” (Tekvir: 1-2). Kainattaki bu hakikat Kuran’ın inişi sırasında bilinmiyordu. Çünkü insanlar kainatın ezeli olduğuna inanıyorlardı. Bu büyük hadise, güneş ömrünün bir gün son bulacağına delalet etmektedir. Günümüz bilim adamları da bu hakikatı dile getirmekteler. İşte bu da Kuran’ın bir mucizesidir!.

 

 --------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir