Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Sayıların Sırları… Cehennemin Kapıları

Yüce Allah cehennemi 7 kapılı kılmıştır. Bu konuda şöyle buyuruyor:….


 

Yüce Allah cehennemi 7 kapılı kılmıştır. Bu konuda şöyle buyuruyor: "Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır." Hicr: 44) Cehennem kelimesi de Kuran'da 77 kere tekrarlanmıştır. Bu durum son derece ilginç bir uyum ve yeknesaklık olup, Kur'an kelimelerinin muhkem ve sağlamlığına delalet etmektedir. Peygamber (s.a.v.) de bize cehennemin siyah ve karanlık olduğunu haber vermiştir. Kurandaki siyah rengi düşündüğümüzde göreceğiz ki; tam da cehennem kapılarının sayısı olan yedi defa tekrarlanmıştır. O halde Kuran'daki bu sayıların uyum ve ahengini düşünelim, acaba bu bir tesadüf sonucunda mı gelmiştir?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir