Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hayatı Aramak

Hayatın su ile irtibatlı olduğu şüphe götürmez bir hakikattır. Bu nedenle bilim adamları  ….Hayatın su ile irtibatlı olduğu şüphe götürmez bir hakikattır. Bu nedenle bilim adamları, su olduğu takdirde yaşamın olabileceğini ileri sürdüler. Bu düşünceden hareketle, merih gezegeninde yeni keşfettikleri donmuş bir suyu bulmalarından sonra orada hayatın olabileceği inancını taşımaya başladılar. Bu gerçeğe Kuran çok açık bir şekilde işaret ederek şöyle buyurdu: “Her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? (Enbiya: 30)  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir