Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Güneşteki Nükleer Reaksiyon

Uzay ajansı NASA’nın aldığı görüntülerden anlaşıldığına göre güneş, içerisindeki yakıt  ….Uzay ajansı NASA’nın aldığı görüntülerden anlaşıldığına göre güneş, içerisindeki yakıt maddesi hidrojen olan ve tutuşup yanan alevli bir fırından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bunun ne şekilde yandığına gelince; hidrojen zerrelerinin birbirine geçmesi ile büyük çapta enerji, sıcaklık ve ışık meydana gelir. Bu sebeple Yüce Allah şöyle buyurdu: “ Orada alev alev yanan bir kandil yarattık” (Nebe: 13). Güneş yaptığı işlev yönüyle tıpkı ışık veren bir kandile benzer ki, o kandil bize, ışık ve sıcaklığı içindeki yakıtla verir. Güneş te buna benzer ki, onun bize ışık ve sıcaklık vermesi, içinde yanan hidrojenledir. Şimdi şöyle bir soru ile karşılaşıyoruz: Acaba Allah Rasulü (s.a.v.) bu ilmi gerçeği nasıl bildi? Bu ayet, Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu göstermektedir.! 

 --------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir