Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Güneşin Hayatı

Bilim adamları, güneşin şu anda ömrünün yarısında olduğunu teyit etmekteler  ….


Bilim adamları, güneşin şu anda ömrünün yarısında olduğunu teyit etmekteler. Bugün güneş en parlak dönemi içerisindedir. Fakat gelecekte, milyarlarca sene sonra sönecektir. İlginç olan şu ki Kuran-ı Kerim güneşi, parlayan bir kandil olarak vasf ederek  şöyle buyurmuştur: “Onu alev alev yanan bir kandil kıldık” (Nebe: 13). Burada geçen (Vehhacen) kelimesi, güneşin alev halinde yandığına işaret etmektedir. Çünkü güneş alevle yanan bir gezegendir. Oysa sönük ve ölü başka gezegenler de vardır. Fakat güneş böyle olmayıp, bilakis o alev halinde yanan türdendir. Bu da Kuran’ın ayrı bir mucizesidir. Zira Kuran’ın nüzulu esnasında hiç kimsenin bu ilmi gerçek hakkında bir bilgisi yoktu.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir