Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Her Gezegen Kendi Yörüngesinde Yüzmektedir

Bilim adamları, kainattaki her şeyin muayyen ve belirli bir seyir takip ettiklerini  ….


Bilim adamları, kainattaki her şeyin muayyen ve belirli bir seyir takip ettiklerini tespit etmişlerdir. Güneş kendi yörüngesinde döndüğü gibi, dünya, ay, yıldızlar, gezegenler ve kuyruklu yıldız da aynı şekilde kendi yörüngesi içerisinde dönerler. Bu kainattaki herşey kendi mecrasında ve son derece hassas, ince bir rotada yürümektedir. Zerreler alemine baktığımızda orada da elektronların, çekirdek etrafında, güneş sistemine benzer bir şekilde tesbih ederek döndüğünü görürüz. Bu gerçeği Kuran şöyle dile getirmiştir: “Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yasin: 40). Bu da Allah’ın kitabı Kuran’ın mucize olduğuna delalet etmektedir. Zira bu ifadenin tam anlamıyla bilimsel gerçeğe uygun geldiğini görmekteyiz.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir