Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Güneşin Kendi Yörüngesi

Bilim adamları, güneşin son derece hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve bu hareketinin  ….


Bilim adamları, güneşin son derece hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve bu hareketinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini görünce, onun mutlaka belli bir yerde ve belli bir zamanda duracağına kanaat getirdiler. Bu bilimsel keşif hakkında Kuran şöyle buyuruyor: “Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner) (Yasin:38). Bilim adamları güneşin duracağı bölgeye “el-Müstakar” (karar kılınan yer) adını vermekteler. Peygamber (s.a.v.) acaba bunu nasıl bilebildi? Bu ayet Kuran’ın Yüce Allah’ın kitabı olduğunu açıkça ispat etmektedir.! 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir