Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kainatın sonu

Amerikan uzay ajansı NASA’nın bilimsel bir araştırmasına göre, kainatın ileride  ….


Amerikan uzay ajansı NASA’nın bilimsel bir araştırmasına göre, kainatın ileride kendi kabuğuna çekilerek ilk başladığı şekli olan bir kütle haline geleceği bilim adamlarınca teyit edilmiştir. İlginç olan şu ki, Kuran-ı Kerim kainatın sonuna işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Düşün o gün ki,yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaad oldu. Biz vadettiğimizi yaparız” (Enbiya: 104). Bilim adamları, kainatın şeklinin düz olabileceğini teyit etmekteler. Bazı bilim adamları da, kainatın  varoluş noktasının bir nokta olduğunu ve ileride tekrar, kainatın büyük evresi denilen hadiseye uygun olarak tekrar eski haline döneceğini önermekteler. İşte bu olayı Kuran şu sözü ile teyid etmektedir “Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz”. (Enbiya: 104). O halde Kuran hakkında en küçük şüphesi dahi olan herkese şunu soruyoruz: Muhammed (s.a.v.) çağdaş bilimsel gerçekle bire bir uyuşan bu hassas ve ince bilgileri nereden getirdi?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir