Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hayatın her yerde var oluşu

Bilim adamları, yeryüzüne düşen göktaşları üzerinde yaptıkları tahlillere dayanarak  ….


Bilim adamları, yeryüzüne düşen göktaşları üzerinde yaptıkları tahlillere dayanarak vardıkları sonuca göre, bu göktaşlarının hayatın esası sayılan canlı maddelerle yüklü olduklarını tesbit etmişlerdir. Bu maddelerden her gün 300 kğ. yeryüzüne düşmektedir. Bu nedenle, hayatın kainatın her parçasında yayılmış olduğunu vurgulamışlardır. İşte bu noktaya Kuran-ı Kerim 14 asır evvel işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O’nun delilerindendir. O dilediği zaman bunlarıbiraraya toplamaya da kadirdir”. (Şura: 29) Bu ayet, Kuran’ın ilmi mucizelerinden bir ayet sayılır. Zira bu ayette; Yüce Allah’ın gökyüzüne yaydığı bir hayatın var olduğuna açık bir işaret vardır. Ayette geçen: “Bunların” yani: “gökleri ve yeri” kelimelerini birlikte düşündüğümüzde bu manayı görürüz. 21. asırda bilim adamları bu geniş kainatta, muntazam olarak dağılmış bir başlangıç hayatının ihtimalen var olabileceğine dair kuvvetli delillerin bulunduğu üzerinde durmuşlardır.    

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir