Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karıncanın sesi

Bilim adamları, haşereleri gözetlemeye alıp, bunların çıkardıkları sesleri kayıt altına ….Bilim adamları, haşereleri gözetlemeye alıp, bunların çıkardıkları sesleri kayıt altına alma üzerinde uzun senelerin harcadılar. Fakat bir türlü bu hedeflerine ulaşma imkanı bulamadılar. Ta ki, karıncanın çıkardığı sesler kayıt altına alınıncaya kadar. Aslında amaç, tarım ürünlerindeki karıncalarn takip edilmesiydi. Ancak karıncanın sesini takip ve kontrol altına almaktan daha iyi bir yol bulamadılar.

Fakat bilim adamlarını hayrete düşüren şey; her bir karıncanın, her bir türünün ve her bir ortamda çıkardığı ses titreşiminin diğer karıncadan farklı olmasıydı. Dünyada 12 bin çeşit karınca bulunmaktadır. Yer yüzünde bulunan karıncaların sayısı ise insanların sayısından kat kat daha fazladır. Araştırmacılar bu sayı karşısında nasıl davranacakları konusunda hayrete düştüler. Sonuçta arsaştırmacılar, karıncanın çıkarmış olduğu farklı sesleri kayıt altına almayı başardılar. Bu konuda yaptıkları araştırmalar 2006 yılında Journal of Sound and Vibration adlı dergide yayınlandı. Böylece insanalar ilk defa gerçek olarak karıncanın çıkarmış olduğu sesi duymuş oldular. Bu araştırmayla bilim adamları, karıncanın işitme duyusu açısından insandan daha ilride olduğunu, hatta karıncanın hissetme ve algılama konusunda, gelen ses dalgalarını almak ve sesleri yaymak (alıcı-verici) için hissetme boynuzlarını kullandıkları kanaatine vardılar. Karınca; kendisine gelen ses titreşimini büyütüp, tıpkı modern ses alıcı cihazlarında olduğu gibi, sonra mevcut engelleri ortadan kaldırıp, gelen bir sesi diğer seslerden ayırmak için özel filitre ve arıtmadan geçiriyor. Bu sistem; bilim adamları tarafından bilinmeyen son derece ileri bir sistemdir. Bilim araştırmacılar bu sistemi ancak bir kaç sene öncesinde keşfettiler. Fakat Allah’ın kelamı yüce Kuran-ı Kerim bu hadiseyi dile getirmiş ve karıncanın konuştuğunu bize haber vermiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Nihayet Karıncalar vadisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! Dedi” (Neml: 18). İnanan bir insan bu durum karşısında: Allahım! Sen ne yücesin demekten başka bir şey  söyleyemez.    

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir