Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

1- Kainatın Çvresi

Yüce Allah insanlara ve cinlere meydan okuyarak şöyle buyuruyor: ….Yüce Allah insanlara ve cinlere meydan okuyarak şöyle buyuruyor: “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz” (Rahman: 33). Bilimsel olarak insanoğlunun kainatın dışına çıkması imkansızdır. Çünkü görünen en uzak gezegen ile bizim aramızdaki mesafe yakalşık olarak ışık hızı ile 20 milyon seneden daha fazladır. İnsanoğlu ışık hızına sahip olsa bile, ki bu hız yeryüzündeki en ileri ve gelişmiş hızdır, buna rağmen insanın o gezegene yetişebilmesi için 20 milyon seneye ihtiyacı vardır. Şimdi düşünelim, insanoğlu bu mesafeye ulaşabilir mi? İşte bu ilmi hakikatı Kur’an bundan 14 asır önce dile getirmiştir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir