Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gökyüzünün Düşmesi

Bilim adamları; gök tabakasının, kocaman ağırlığı sebebiyle yerin üzerine düşebileceğinin  ….Bilim adamları; gök tabakasının, kocaman ağırlığı sebebiyle yerin üzerine düşebileceğinin mümkün olabileceğini öne sürmüşlerdir. Gök tabakasını yukarıda tutan ve onu muhafaza eden bir takım ince ve hassas kanunlar mevcuttur. Bu kanunlarda herhangi bir aksaklık veya düzensizlik meydana geldiği takdirde yukarıdaki gök tabakasının, içindeki hava ve milyarlarca ton ağırlığındaki bulutlarla birlikte yerin cazibesi ile yere düşebileceğini, böylece dünya hayatının da sona ereceğini vurgulamışlardır. İşte bu gerçeği Kur’an bize şöyle hatırlatmaktadır: “Göğü de, kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah, insanlara çok şefkatlı ve çok merhametlidir” (Hac:63-65). Allah büyük kudret sahbibidir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir