Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Burçlar

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Gökte burçları var eden, onların içinde bir güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.”  ….Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Gökte burçları var eden, onların içinde bir güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan:61). 

Bu ayette geçen (burucen) kelimesinde gerçek bir mucize görmekteyiz. Kur’an-ı Kerim bu mucizeyi dile getirirken, aynı zamanda bilimsel bir gerçeğe de işaret etmektedir. Batılıların övünerek ve ilk defa keşfettiklerini ileri sürdükleri şey kâinatın yapısıdır. Oysa Kur’an bu gerçeğe 14 asır evvel deyinmiştir.

İlginç olan şudur ki, bugün batılı bilim adamları; kâinat adaları, kâinatın yapısı, kâinat ağı gibi yeni terimler ortaya atarak bununla, sayıları milyarları aşan ve gökyüzünü dolduran çok sayıdaki galaksin rasgele gökyüzünde serpiştirilmiş olmamasıdır. Oysa gökyüzünde son derece muhkem ve büyük olan çok sayıdaki galaksi yapıtın var olduğu, bunların uzunluğunun ise ışık yılı ile yüzlerce milyon seneye ulaştığı bir gerçektir.  Ayetteki (Burucen) kelimesinde, gökyüzündeki binanın son derece sağlam, hacminin ise oldukça büyük olduğuna işaret vardır. Bu hakikati gerçekten de gökyüzündeki burçlardan müşahede etmekteyiz. Öyle ki; her burç milyonlarca galaksiden oluşmaktadır. Bu galaksilerden her birisi ise milyarlarca yıldızdan meydana gelmektedir. O halde yüce Allah’ın kudret ve azametini düşünmemiz gerekmektedir.     

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir