Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gökyüzü Konuşuyor

Space uzay sitesi : “Gökyüzü konuşuyor” başlığı altında bir makale yayınladı  ….Space uzay sitesi : “Gökyüzü konuşuyor” başlığı altında bir makale yayınladı. Vircinya üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mark Vaitel; kainatın yaratılışının ilk aşaması sırasında var olan gazın birden bire sıkışması sonucu ses titreşimlerini çıkardığını öne sürmüştür. Kur’an-ı kerim gök yüzünün ilk yaratılışından bahsederken bu keşif hakkında bize şöyle anlatmaktadır: “Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye:İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi.İkisi de “isteyerek geldik” dediler. (Fussilet: 11). Bu ayet-ı kerime kökyüzünün konuştuğunu ve sakin ses titreşimini çıkardığını ve yaratıcısı olan Allah (c.c.)’ye itaat ettiğini teyit etmektedir.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir