Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Nurlu Ay

Bilim adamları; güneş sistemindeki aylar arasında en çok parlaklığa sahip olan gezegenin  ….
Bilim adamları; güneş sistemindeki aylar arasında en çok parlaklığa sahip olan gezegenin gökyüzündeki ayımızın olduğunu vurgulamışlardır. Bunun sebebi ise; onun büyük olan hacmi, yeryüzüne olan yakınlığı, toprağında cam madesinin bulunması ve güneşe olan yakınlığıdır. Jüpiter (müşteri) gezegenin tam tersine. Jüpiter gezegeni, güneş sisteminin uzağında yer alıp aydınlık özelliğine sahip değildir. Burada Kur’an’ın ay hakkında niçin (müniran) sıfatını kullandığını idrak etmiş bulunuyoruz.  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan: 61) Bu vasfa (nurlu) sahip olan tek gezegen aydır. İşte bu bir Kur’an mucizesidir. O halde bunu büyük peygamber (s.a.v.)’e kim bildirdi?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir