Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gökyüzünün Yarılması

dediğinde anlıyoruz ki; bu hadise yüce Allah’ın Kur’an’da bildirdiği mucezelerden bir mucize olduğunu  ….Yüce Allah Ku’an’da: “Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman” (Rahman:37) dediğinde anlıyoruz ki; bu hadise yüce Allah’ın Kur’an’da bildirdiği mucezelerden bir mucize olduğunu, bu ayette gökyüzünün yarılacağından ve onun erimiş yağ gibi kızarmış bir güle dönüşeceğinden bahsedilmektedir. Bilindiği gibi günümüzde bazı bilim adamları patlayan bazı yıldızların, yağlı boya resimlerini andıran rengarek bir levhaya benzediğini görmüşlerdir. Bu patlama (kayma) dan sonra yıldızların meydana getirdiği levhalar tabiki kıyamet gününü tasvir etmemektedir. Bu sadece kıyamet gününün küçük bir tablosudur.

Bu tablo gökyüzünde patlayan bir yıldızın şeklidir. Güle benzeyen bu şekli düşünün ki, yüce Allah ne büyük kudret sahibidir.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir