Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Sivrisinek 2

Bu küçük yaratığın şaşılacak ve hayret edilecek pek çok garip yanı vardır. ….


Bu küçük yaratığın şaşılacak ve hayret edilecek pek çok garip yanı vardır. Bu sivrisinek iki kanadıyla uçtuğu zaman bir saniyede 500 kanat çırpması yaparak uçar. Onun dişi alemine gelince, bu daha güçlü bir yapıya sahiptir. Dişi olan sivrisinek; küçükleri büyütüp terbiye etmek için insan ve hayvan vucutlarından emdiği kan vasıtasıyla onları gıdalandırmak gibi önemli işler üstlenmektedir. Sivrisineğin; kalp, beyin ve ileri düzeyde gözleri vardır. Ayrıca bilgileri tahlil etmek için sinir hücreleri vardır. Allah ona öyle ileri düzeyde cihazlar vermiştir ki, bu sayede kendisine uygun olan kanı ve uzak mesafelerdeki insanların kokusunu ayırt edebilir. Gerçekten de bir mucize olan bu küçük böceğin önunde durup düşünmemiz gerekir! Bilim adamları hala bu sırları keşfetmeye devam etmketeler. Bu sebeple yüce Allah, henüz yer yüzünde hiç kimsenin sivri sineğin bu garip durumu hakkında hiç bir şey bilmediği bir zamanda onu Kuran’da zikrederek şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı missal getirmekten çekinmez” (Bakara:26).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir