Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Böceklerle Gıdalanan Bitki

“Böcek yiyen” adıyla adlandırılan ve gıdası haşere olan bazı bitkiler vardır. Allah bu bitki için de rızık sebebini hazırlamıştır  ….“Böcek yiyen” adıyla adlandırılan ve gıdası haşere olan bazı bitkiler vardır. Allah bu bitki için de rızık sebebini hazırlamıştır. Adı geçen bu bitkiyi, özel güddeler (beze) den salgılanan yapışkan bir madde ile donatmış, bu madde aynı zamanda rengi ve kokusu ile haşereleri kendine çekme özelliğine sahiptir. Haşereler bu bitkinin yaprağına yaklaştığında iki bölümden oluşan yaprak bu haşereleri içine alarak kapanır, ardından da haşerenin yenmesi ve hazmedilmesi başlar. Bu bitki böylece yaşamaya devam eder. İşte burada Yüce Allah’ın kendi zatından bahseden şu ayetini hatırlıyoruz: “Her şeye hilkatını (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir” (Taha:50). Yüce Allah bu bitkileri özel bir sistemle yaratmıştır. Bitki bu sayede yapraklarını açmakta, salgıladığı yapışkan madde ve çıkardığı koku ile böcekleri kendine çekmektedir. Böcek gelip bu maddeye yapıştıktan sonra yaprak onun uzerine kapanmakta, ardından da çıkarılan salgı ile böceğin yenme işlemi başlamaktadır. Yüce Allah’ın yarattığı bu sistem ne kadar da mühkem ve müntazamdır. Allah Şöyle buyuruyor: “Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukedderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan:2).       

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir