Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Herşey Çift Yaratılmıştır

Bilim adamları maddenin en küçük parçası olan zerrenin kalbine (içine) girdiklerinde ….


Bilim adamları maddenin en küçük parçası olan zerrenin kalbine (içine) girdiklerinde, zerrenin her parçacığında negatif ve pozitif özelliklerinin var olduğunu gördüler. Negatif olarak buldukları her maddecikte, aynı şekilde onun bir benzeri, fakat ondan farklı olan bir pozitif özellikle de karşılaştılar. Bu durum bitkiler aleminde de sürekli olarak tekrarlanır. Devamlı olarak her dişinin karşısında bir erkeğin de var olduğunu görürüz. Matematik ilminde bile bir tarafta negatif, diğer tarafta ise pozitif sayılar vardır. Diğer bilimlerde de durum böyledir. Bulduğumuz bir şeyin karşısında zıddının da var olduğunu görürüz. Gecenin karşısında gündüz, sıcağın karşısında soğuk vardır. Aynı şekilde aydınlık ve karanlık, iyilik ve kötülük, hidayet ve delalet…Hangi bilim dalında olursa olsun her şeyin sayılmayacak derecede çiftlerden yaratıldığını görürüz. İşte burada Kuran’ın açıklayıcı gücü devreye girip, çağdaş bilimlerden önce bu hakikatı bize açıklıyor ve şöyle diyor: “Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız” (Zariyat:49). 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir