Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

İkibin Yıl Sonra Yeşeren Hurma Taneleri

 

Bilim adamları, bir kaç hurma çekirdeğine rastladıklarını, bunları ektikten sonra yeşerdiklerini  ….Bilim adamları, bir kaç hurma çekirdeğine rastladıklarını, bunları ektikten sonra yeşerdiklerini gördüler. İşte bu durum bilim adamlarının hayretini uyandırdı. Nasıl olur da, bir hurma tanesinin üzerinden ikibin yıl geçtikten sonra tekrar hayata döner. Bu da, her ne süretle olursa olsun, hayat emareleri tamamen ortadan kalkan çekirdeklerin tekrar hayata dönmelerine bir delil teşkil etmektedir. Bilim adamları bu durumu araştırdıkları ve araştırmaya devam ettikleri halde henüz bu konuya bir yorum getirememişlerdir. Çünkü tohum kendi içinde özel bir proğram ihtiva etmekte ve bu proğram onun herhangi bir zamanda tekrar hayata dönmeye hazır hale getirmektedir. O halde bu tohumlara kim bunları öğretiyor? Hata etmeden bu görevleri en iyi şekliyle yerine getirmeyi onlara kim tavsiye ediyor? Şüphesiz Allah bütün bunları yapıyor. Allah şöyle buyuruyor: "Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız” (Rum:19). 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir