Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karınca ve Kıskançlık

Karıncanın davranışları uzun bir süre takip altına alındıktan sonra bilim adamları  ….Karıncanın davranışları uzun bir süre takip altına alındıktan sonra bilim adamları, karıncanın da tıpkı insanlar gibi kıskançlık içinde bulunduğunu vurguladılar. Dr. Bill Hughes'in tespitlerine göre karınca topluluğu tıpkı insan toplalukları gibidir, onlarda da aldatma, hile ve kıskançlık vardır. Hill sözlerine şöyle devam etmektedir: Karıncalar âleminin derinliklerine indiğin zaman, aralarındaki yardımlaşma ve düzenin yanı sıra, bozgunculuk, kavga, savaş ve hile yapan gurupların olduğunu da görürsün. Bilindiği gibi insan toplulukları bu gibi konularda açık birer örnek sayılır. Bu bilimsel buluşa Kuran şöyle işaret etmektedir: "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır." (En'am:38). Bu durum karşısında ancak sübhanallah, Allahım, sen ne büyük kudret sahibisin demek gerekiyor.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir