Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Rızkını Yanında Taşımayan Karınca

Küçücük bir karınca; Allah onu beyin, program ve öyle bir cihazla donatmıştır ki  ….Küçücük bir karınca; Allah onu beyin, program ve öyle bir cihazla donatmıştır ki, kendisinden yirmi kat daha ağır olan bir eşyayı kaldırabilmektedir. Bu eşyayı uzun mesafelere götürüp, kışın ondan yararlanmak için orada depolayabilmektedir. Bütün bu güç ve kuvveti Yüce Allah görünmeyen küçücük bir karıncanın beynine yerleştirmiştir. Şu bir gerçek ki; hayattaki yaşamını sürdürebilmesi için karınca, yaratıldığında bu zorunlu programla dünyaya gelmiştir. Bütün bu teknolojiyi karıncaya veren acaba kimdir? Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir." (Ankebut: 60).

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir