Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karınca Savaşı

Bilim adamları karıncayı uzun bir süre gözetleme ve kontrol altına aldıktan sonra şu hakikati ….Bilim adamları karıncayı uzun bir süre gözetleme ve kontrol altına aldıktan sonra şu hakikati vurguladılar: Karınca alemi sırlarla doludur, bu sırların en önemlisi ise karıncalardaki savaş tekniği, erken uyarıcı ve zeki bir diyalog içinde bulunmalarıdır. Bazı karıncalar; savaşı tanzim etmek,  diğer bazıları da çatışma sonucunu bildirmek için elektromanyetik dalgalar gönderirler. Bu iş için de, telsiz haberleşme vazifesi gören uyarıcı boynuzları kullanırlar. Bütün bunlar, bu yaratıkları düşünmemiz ve tefekkür etmemizi gerektiriyor. Zira bunlar yüce yaratıcının kudret ve azametini gösteriyor. Bilindiği gibi karınca bu küçük hacmine rağmen son derece zeki ve yaşamında insana benzemektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: " Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. " (En'am:38).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir