Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karınca Tehlikelerden Sakındırıyor

Bilim adamları; gelmsi mühtemel olan bir tehlikeye karşı uyarı ve sakındırma görevini dişi ….Bilim adamları; gelmsi mühtemel olan bir tehlikeye karşı uyarı ve sakındırma görevini dişi karıncanın üstlendiğini keşfetmişlerdir. Bu sebeple; uyarı mesajı olsun diye ses titreşimleri ve kimyasal maddeler çıkarır, böylece çevresindeki karıncalar topluluğu bu uyarıyı anlar, ardından gizlenecekleri yuvalarına doğru kaçarlar. Bu bilimsel gerçeğe Kur’an şöyle işaret etmiştir: “Bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin” (Neml: 18). İşte buradaki mucize: Dişiye hitap kalıbıyla gelen “Kalet nemletün” (Bir karınca dedi) ibaresinde açıkça tezahur etmiştir. Allah’ın şanı ne yücedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir