Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karınca Evleri (Yuvaları)

Bilim adamları son olarak, karıncanın ev (yuva) yapma konusunda mahir bir mühendis olduğunu gördüler  ….Bilim adamları son olarak, karıncanın ev (yuva) yapma konusunda mahir bir mühendis olduğunu gördüler. Karınca; kendisine mutlu hayatı gerçekleştirecek şekilde evini bütün techizatlarla donatır. Öyle ki; evini gelebilecek su baskınlarından korumak için, yer sathının üst kısmına kaldırır ve onda bazı havalandırma delikleri açarlar. Evlerini, bir yandan küçük karıncaları büyütmek için odalara ayırırken, diğer kısmını ise tahıl depolamaya ayırırlar. Karıncada var olan bu mühendislik, onun küçük beyninde bir proğramın bulunduğunu, bu durum karıncayı yapılması gerekli olan tedbiri almaya sevkettiğine delil teşkil etmektedir. Allah ne yüedir.!! Kuranda bir ayetin, karıncanın yuvasına (evine) işaret ettiğini göruyoruz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin” (Neml:18). Buradaki mucize: “Mesakineküm” kelimesinde tecelli etmiştir. Zira karınca gerçek ev (yuva) edinmektedir. 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir