Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karıncalar Aleminde Yardımlaşma

Boston Üniversitesinde araştırmacı James Traniello, karıncaların sinir sistemi konusunda  ….Boston Üniversitesinde araştırmacı James Traniello, karıncaların sinir sistemi konusunda yaptığı yeni bir araştırmada şöyle der: Karıncanın anlaşılması güç bu davranışları haddı zatında programlanmış bir davranıştır. Her karınca önceden ne yapması gerektiğini, görevinin ne olduğunu bilir. Küçük karıncanın yaptığı görev kendi hacmine göredir. Fakat genç ve kuvvetli karınca bölgeyi savunma, yiyecek toplama gibi zor işler üstlenir. Yaşlı karıncaya gelince o azledilir, ancak gerekli bakım ve koruması yapılır. Şimdi burada Allah’a inanmayan her kese şu soru sorulmalıdır: Karıncalar arasındaki bu yardımlaşma ve fedakarlık sırrının yorumu nedir? Ona bunu kim öğretti ve onu bu eşsiz teknolojiye kim sevketti?. Hemen cevabını verelim: Tabi ki Allah.! O Allah ki, kulu Musa’nın (a.s.) diliyle Firavunla olan konuşmasında şöyle dedi:  Bizim Rabbimiz her şeye hilkatını (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi.” (Taha: 50)

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir