Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kurbağa Depremi Önceden Haber Verir

Bilim adamları; küçük kurbağaların depremden yerlerinden uzak guvenilir bir yerde  ….Bilim adamları; küçük kurbağaların depremden yerlerinden uzak guvenilir bir yerde toplandıklarını söylerler. Akıl sahibi olmadıklarını sandığımız bu kurbağaları, Yüce Allah depremle ilgili düşük düzeydeki frekansları hissetme yeteneği ile donatmıştır. İnsanların hissetmesi mümkün olmayan bu frekansları kurbağalar hissederler. Yüce Allah’ın bu küçük yaratıklardaki kudretini düşünün, insanların onlardan öğrenmesi için Alllah bu yaratıkları da insan oğlunun emrine musahhar kılmıştır. İşte burada Yüce Allah’ın şu ayetindeki mucizesi açıkça tecelli etmektedir: “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” (Casiye:13). 

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir