Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hayvanlar Tabii Afetleri Önceden Haber Verir

2004 yılında Endonezya’nın sahillerini vuran ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan Tusinami  ….2004 yılında Endonezya’nın sahillerini vuran ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan Tusinami felaketinin meydana gelmesinden kısa bir süre önce, köpeklerin bu bölgeden kaçtıkları, bölgeye yakın olan hayvanat bahçelerindeki fillerin bağrıştıkları ve garip sesler çıkarıp titredikleri görülmüştür. Bilim adamları bu durumu; depremin, yer sarsıntısı ve tusinaminin meydana gelmesinden önce yeryüzünün hareket olarak, 20 hrtz’den daha düşük, (yani: saniyede 20 titreşimden daha az) ses düzeyi altında titreşimler gönderdiği şeklinde yorumlamışlardır. İlginç olan şu ki, son derece hassas olan cihazların keşfedemediği bu titreşim ve frekansları bazı hayvanlar anlayıp farketmektedir. Bu sebeple bilim adamları, meydana gelebilecek tabii afetleri önceden haber almak gayesiyle bazı hayvanları kullanmayı düşünmüşlerdir. Bu hayvanları bize musahhar kılan Allah’ın kudreti ne büyüktür. O, şöyle der: “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır” (Casiye:13). 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir