Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hayvanlar Yalan Söyler

Hayvanların da insanlar gibi aldatması, yalan söylemesi ve hileye başvurması acaba mümkün  ….Hayvanların da insanlar gibi aldatması, yalan söylemesi ve hileye başvurması acaba mümkün müdür? Son olarak yapılan bilimsel araştırmalar bu gerçeği ortaya koymuştur. Almanya’nın Potsdam üniversitesi biyoloji bölümünde çalışan bilim adamları, yaygın olan kanaatin aksine, yalan söylemenin hayvanlar âlemi arasında oldukça yaygın olduğunu vurgulamışlardır. Gurubun yaptığı araştırmaya göre yalanın sadece insanoğlu, maymun ve kuşlara özgü bir şey olmadığını, bunun ötesinde balıklar âlemini de kapsadığını keşfetmişlerdir. İşte burada Yüce Allah’ın şu ayetini hatırlıyoruz: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır” (En’am:38). Bu ayet bize; hayvanlar âleminin ve kuşlar âleminin de insanlara benzediğini haber vermektedir. Bilimsel olarak ispatlanan bu durum elbette ki, yüce kitap Kuran’ın mucizeliğine delalet etmektedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir