Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Devenin Sırları 1

Deve; zor çöl şartlarına katlanabilecek ve diğer bir çok hayvanı da öldürebilecek bir güce sahiptir  ….Deve; zor çöl şartlarına katlanabilecek ve diğer bir çok hayvanı da öldürebilecek bir güce sahiptir. Devenin bir veya iki hörgücü vardır, bunlar yağ deposu sayılır. Öyleki bir hörgüçte depolanan yağ miktarı 36 kğ ulaşır. İhtiyaç durumunda bu yağlar gerkli olan su ve enerjiye dönüşür. Böylece deve 161 km’ye varan uzun mesafeler boyunca su içmeksizin seyri esnasında dinç ve canlı kalmaya devam eder. Aynı şekilde deve, gece ve gündüz vakitlerinde vucudundaki sıcaklık derecesini çevresindeki iklim koşullarına göre ayarlama gücüne sahiptir. Bu sebeple devenin terlemesi oldukça nadir ve düşük bir düzeydedir. Bu durum, devenin kendi vucudundaki suyu, 49 derceye varan yüksek çöl sıcaklığına rağmen korumasını sağlar. Bütün bunlar yüce yaratıcının sonsüz güç ve kuvvetini, eşsiz sanatını dile getiren alametler değil midir? İşte devenin bu özellikleri bizleri şu ayeti düşünmeye davet etmektedir: “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mi?” (Gaşiye:17-21).

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir