Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Devenin Sırları 2

Bilim adamları devenin burnunun, nefes alıp verirken havadaki suyun buharlaşmasını  ….Bilim adamları devenin burnunun, nefes alıp verirken havadaki suyun buharlaşmasını dengeleyecek şekilde tasarlanmış olduğunu ileri sürmüşlerdir. Böylece deve bir yandan vucudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı almakta diğer yandan da su kaybını aza düşürmektedir. Aynı şekilde böbrek ve barsaklar da yüksey düzeyde bir çalışma sergileyerek suyu korumaya çalışır. Devenin kalın bir derisi vardır. Bu deri sıcak güneş ışınlarını kırar ve onu sıcak çöl kumlarından himaye eder. Devenin uzun ayakları da onun vucudunu sıcak kumlardan uzaklaştırır. Deve aşırı bir şekilde su içmeye ihtiyaç duyduğu vakit, sadece 13 dalikada 135 litre su içebilir. Devenin sert ve kalın dudakları ve sağlam bir ağzı vardır. Bu sayede çöldeki dikenli ve kuru otları yer. Devenin özel bir yürüyüş şekli vardır. Ayrıca büyük, sert ve enli ayakları da vardır. Deve; kendi kilosu ve üzerine yüklenen ağırlığına rağmen kumlara batmaz. Deve; sık kaşlara, her gözde bulunan kirpiklere, kulaklardaki uzun saçlara, sıkı bir şekilde kapanan bir burna sahiptir. Bu sayede deve çöl kumlarından gelebilecek bir eziyete maruz kalmaz. İşte bütün bu özellikler Yüce Allah'ın şu ayetini düşünmemizi gerektiriyor: " (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? " (Gaşiye: 17).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir